Finanssivalvonta on vahvistanut kassan hallituksen esityksen mukaisesti ensi vuoden jäsenmaksun. Lakimiesten työttömyyskassan jäsenmaksuun ei tule muutosta ensi vuodelle, eli kassan jäsenmaksu on 53 euroa myös vuonna 2018. Vuoden 2018 jäsenmaksulaskut lähetetään kassan yksilöjäsenille helmikuun aikana.