Eduskunta on hyväksynyt liikkuvuusavustusta koskevat lakimuutokset työttömyysturvaan. Vuoden 2018 alusta lukien avustuksen voi saada korotettuna huoltovelvollisuuden ja erityisen pitkien työmatkojen perusteella. Liikkuvuusavustusta voidaan jatkossa maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen. Liikkuvuusavustuksen hakemiseen tulee myös muutos. Liikkuvuusavustusta voi hakea myös takautuvasti työsuhteen alkamisen jälkeen. Hakemista koskee sama 3 kuukauden määräaika kuin ansiopäivärahan hakemisessa.
 
Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa henkilölle, joka vastaanottaa työttömänä vähintään kaksi kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn, jonka edestakainen työmatka kokoaikatyössä on yli kolme tuntia tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia. Katso tarkemmat edellytykset liikkuvuusavustuksen saamiselle tästä.
 
Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustukseen tulee voimaan seuraavat muutokset: 
  • Liikkuvuusavustusta maksetaan lähtökohtaisesti nykyistä vastaavasti 32,40 euroa päivässä (2017). Jos työnhakijalla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia, liikkuvuusavustusta maksetaan lapsikorotuksella korotettuna. Lapsikorotuksen määrä vuonna 2017 yhdestä lapsesta on 5,23 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 euroa ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,90 euroa päivässä.
  • Liikkuvuusavustusta maksetaan korotettuna, jos työpaikka sijaitsee tai työhön liittyvä koulutus järjestetään yli 200 kilometrin etäisyydellä aiemmasta asuinpaikasta. Korotusosa on peruspäivärahan korotusosan suuruinen, ja sen suuruus vuonna 2017 on 4,74 euroa päivässä.
  • Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös sellaiseen työhön, jossa työaika on alle 18 tuntia viikossa. Liikkuvuusavustusta maksetaan osa-aikatyön ajalta vain tosiasiallisilta työpäiviltä. Päivittäisellä työajalla ei ole merkitystä.
  • Nykyisestä poiketen liikkuvuusavustusta voidaan myöntää myös sellaiseen koulutukseen osallistumisen perusteella, joka on edellytyksenä työpaikan saamiselle. Keskeistä on, että koulutus liittyy nimenomaan tietyn työpaikan saamiseen. Yleisen, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen suorittamiseen avustusta ei myönnettäisi.
  • Liikkuvuusavustusta voi nykyisestä poiketen hakea myös takautuvasti työsuhteen alkamisen jälkeen. Hakea voisi viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn alkamisesta.
 
Uusia liikkuvuusavustusta koskevia säännöksiä sovelletaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkaneisiin työhön liittyviin koulutuksiin ja työsuhteisiin. 
 
Lisätietoa hallituksen esityksestä H121/2017.