Ansiopäiväraha

Mikä, kenelle ja millä ehdoin?

Ansiopäiväraha on työttömyyskassan suorittama lakisääteinen etuus, jota maksetaan kassan jäsenille esimerkiksi työttömyyden tai lomautuksen perusteella. Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa. Ansiopäivärahan saaminen edellyttää kassan jäseneltä riittävää työssäoloa jäsenyysaikana. Tätä edellytystä kutsutaan työssäoloehdoksi.
Lue lisää

Väliaikaiset lakimuutokset

Koronavirustilanteen johdosta työttömyysturvaan on tehty useita väliaikaisia lakimuutoksia. Kokoamme tähän sivustolle eduskunnan hyväksymät muutokset, jotka liittyvät työttömyysturvajärjestelmään.
Lue lisää

Lomautus

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu ensin TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta.
Lue lisää

Työttömyys

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu ensin TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyyden alkamisesta.
Lue lisää

Osittainen työllistyminen

Jos saat työttömyysaikana työtuloa osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai satunnaisesta keikkatyöstä, saamasi palkkatulo sovitetaan yhteen ansiopäivärahan kanssa. Tällöin puhutaan sovitellun päivärahan maksamisesta. Se tarkoittaa sitä, että saamasi palkka vähentää ansiopäivärahan määrää, jos palkkatulo ylittää suojaosan.
Lue lisää

Yrittäjyys

Voit olla edelleen Lakimiesten työttömyyskassan jäsen, jos kokoaikaisen palkkatyön ohella harjoitat yritystoimintaa sivutoimisesti. Jos olet siirtynyt palkkatyöstä päätoimiseksi yrittäjäksi, sinun kannattaa harkita kassan vaihtamista yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan (yrittajakassa.fi). Ansiopäivärahan saaminen yrittäjyyden aikana vaikuttaa se, onko yritystoimintasi alkanut ennen työttömyyttä vai työttömyyden aikana. Päivärahaa voi edelleen saada, jos yritystoiminta on katsottu sivutoimiseksi tai se on lyhytkestoista.
Lue lisää

Mikä on ansiopäivärahani määrä?

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta.
Lue lisää

Kuinka kauan päivärahaa maksetaan?

Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivässä viikossa joko 300/400/500 päivältä ja enimmäiskesto määräytyy työhistoriasi ja ikäsi perusteella.
Lue lisää

Milloin päiväraha lasketaan uudelleen?

Ansiopäivärahasi suuruus lasketaan yleensä uudelleen, kun täytät työssäoloehdon. Työssäoloehdon uudelleen täytyttyä päivärahakauden enimmäisajan (300/400/500 päivän) laskeminen aloitetaan alusta ja päivärahaa ei makseta ensimmäisen 5 päivän mittaisen omavastuun ajalta.
Lue lisää

Mitä rajoituksia on maksamiselle?

Työttömyysturvaan liittyviä rajoituksia on muun muassa ansiopäivärahan alkuun asetettava omavastuuaika, työ- ja elinkeinotoimiston asettama karenssi tai työsuhteen päättymiseen liittyvä eroraha.
Lue lisää

Sosiaalietuudet

Sosiaalietuuden vaikutus päivärahaoikeuteen voi olla joko estävä, vähentävä taikka täysin vaikutukseton. Kaikki haetut ja saadut sosiaalietuudet tulee kuitenkin ilmoittaa kassaan, jotta voidaan tutkia, vaikuttaako etuus maksamiseen.
Lue lisää

Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut

Voit saada ansiopäivärahaa opiskelun aikana, jos olet ansiopäivärahaan oikeutettu ja kyseessä on jokin alla olevista tilanteista. Ilmoita kaikesta opiskelustasi hyvissä ajoin työ- ja elinkeinotoimistoon, sillä TE-toimisto tutkii sen, oletko opiskelusi aikana oikeutettu päivärahaan. Ilmoita opiskelusta myös päivärahahakemuksessa, sillä ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna, jos kyseessä on työllistymistä edistävä palvelu.
Lue lisää

Työ tai työnhaku ulkomailla

Ulkomailla työskentelyn jälkeen kuulut asuinmaasi työttömyysturvan piiriin. Poikkeuksena paikalta palkattu Suomen kansalainen, joka on välittömästi ennen työn alkamista kuulunut Suomen asumisperusteiseen sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmään. Voit lähteä työnhakuun EU/ETA-maahan tai Sveitsiin ja saada tietyin edellytyksin ansiopäivärahaa Suomesta enintään 3 kuukauden ajalta.
Lue lisää

Takaisinperintä

Jos olet saanut työttömyyskassasta liikaa tai aiheettomasti ansiopäivärahaa tai muuta etuutta, peritään liikaa maksettu etuus takaisin. Ennen liikamaksun perintää, annamme etuuden saajalle mahdollisuuden antaa oma selvitys asiasta.
Lue lisää

Muutoksenhaku


Lue lisää