Lyhyesti

Ansiopäivärahaa saavan henkilön aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän pituisella tarkastelujaksolla. Ansiopäiväraha maksetaan ensimmäisen 65 maksupäivän ajalta alentamattomana. Sen jälkeen, kun päivärahaa on maksettu 65 päivältä, työttömyyskassa tarkastaa, onko henkilö ollut kyseisellä tarkastelujaksolla työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n tarkoitetulla tavalla riittävän aktiivinen. Jos henkilö ei ole ollut tarkastelujaksolla riittävän aktiivinen, hänen ansiopäivärahaansa alennetaan 4,65 prosentilla seuraavan 65 maksupäivän ajaksi.

Riittävää aktiivisuutta on, kun olet 65 maksupäivän aikana:

 • ollut palkkatyössä yhteensä vähintään yhden työssäoloehtoa kerryttävän viikon verran – pääsääntöisesti tämä tarkoittaa 18 tuntia työtä
 • ansainnut vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2019: 245,64 euroa)
 • ollut yhteensä 5 päivää työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovitussa työllistymistä edistävässä palvelussa
 • ollut viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa
 • ollut vähintään 5 päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta
 • opiskellut sivutoimisesti vähintään viisi päivää (huomioidaan enintään kuuden kuukauden opintojen ajalta) tai
 • opiskellut vähintään viisi päivää alle kuusi kuukautta kestäviä lyhytkestoisia opintoja, joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Edellä mainittuja eri aktiivisuustapoja ei ole mahdollista laskea keskenään yhteen aktiivisuuden osoittamiseksi. 

Aktiivisuuden seurannan piirissä ovat lähes kaikki, jotka saavat ansiopäivärahaa. Ainoastaan seuraavissa tilanteissa aktiivisuuttasi ei seurata, eikä ansiopäivärahaasi alenneta:  

 • jos sinulla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus, eli päätöstä ei ole vielä annettu 
 • jos työskentelet omais- tai perhehoitajana
 • jos saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta (esim. osatyökyvyttömyyseläke)
 • jos sinun yhdenjaksoinen päivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

Aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa alusta ja etuus maksetaan täyden päivärahan suuruisena, kun:

 • olet täyttänyt työssäoloehdon 
 • olet työllistynyt kokoaikatyössä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
 • olet työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssäsi yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
 • ansiopäivärahasi on hylätty soviteltua ansiopäivärahaa koskevien työaika- tai tulorajoitusten vuoksi 
 • TE-toimisto on asettanut sinulle korvauksettoman määräajan (ns. karenssin) tai työssäolovelvoitteen
 • olet opiskellut päätoimisesti vähintään viisi päivää, eikä opintojen ajalta ole maksettu sinulle työttömyysetuutta.

Aktiivisuusedellytyksen seuranta ja sen tarkistaminen 

Työttömyyskassa seuraa, täytätkö aktiivisuusedellytyksen. Siksi on tärkeää, että ilmoitat päivärahahakemuksessasi aktiivisuutta kerryttävistä toimista kuten työskentelystäsi, opiskelustasi tai osallistumisestasi TE-toimiston järjestämään tai hankkimaan työllistymistä tukevaan toimintaan. Työttömyyskassa saa TE-toimistosta lausunnon, jos osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin. TE-toimisto ei kuitenkaan anna lausuntoa, jos osallistut työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan, joten tieto osallistumisestasi saadaan ainoastaan sinulta. Työvoimaviranomaisella tarkoitetaan työ- ja elinkeinotoimistoa tai TE-hallinnon asiakaspalvelukeskusta. eAsioinnin kautta lähetetyssä hakemuksessa on erillinen kysymys aktiivisuutta kerryttäviin palveluihin osallistumisesta.  

Jos olet 65 päivän tarkastelujakson aikana täyttänyt aktiivisuusedellytyksen, sinulle maksetaan päiväraha normaalisti ilman erillistä päätöstä. Jos et ole täyttänyt aktiivisuusedellytystä, saat päivärahan alenemasta valituskelpoisen päätöksen. Työttömyyskassan eAsioinnista (tilannetiedot > aktiivisuuden seuranta) voit tarkastaa tietoja aktiivisuudestasi, kuten 65 päivän tarkastelujakson alkupäivän sekä maksupäivien lukumäärän.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aktiivimallista (STM)