Kuinka kauan päivärahaa maksetaan?

300, 400 tai 500 päivää

Ansiopäivärahaa maksetaan joko 300/400/500 päivältä riippuen työhistorian pituudesta ja iästä. Päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa.

Työhistoriasi ennen työttömyyttä Enimmäisaika
Enintään 3 vuotta 300 päivää
Yli 3 vuotta 400 päivää
Vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja työssäoloehto täyttyy vähintään 58 vuotiaana 500 päivää

Jos työttömyytesi jatkuu enimmäisajan täytyttyä, voit hakea sen jälkeen työmarkkinatukea Kelalta. Saat kassalta päätöksen enimmäisajan päättymisestä, jonka voit toimittaa Kelaan työmarkkinatukihakemuksesi yhteydessä.

Enimmäisajan laskeminen nollaantuu ja 300/400/500 päivien maksaminen aloitetaan alusta, kun olet työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

Enimmäisaikaan luetaan myös EU/ETA-maassa tai Sveitsissä maksetut työttömyyspäivärahapäivät.

Ikääntyneitä koskevat poikkeukset

Lisäpäivät eli eläkeputki

Sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan jälkeen niin sanottuina lisäpäivinä, jos olet ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja olet

  • syntynyt vuosina 1955-1956 ja täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
  • vuosina 1957-1960 ja täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
  • vuosina 1961 tai sen jälkeen ja täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.

Tutkimme oikeutesi lisäpäiviin automaattisesti sen hakemuksen käsittelyn yhteydessä, jolloin ansiopäivärahan enimmäisaika sinulla täyttyy. Jos haet päivärahaa lisäpäiviltä, lähetä hakemus normaalisti joko neljän viikon tai kuukauden jaksossa takautuvasti.

Voit olla lisäpäivillä enintään sen kuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta.

Ansiopäivärahan tasoa ei määritellä uudelleen eikä päivärahakauden enimmäisaika ala alusta, jos olet lisäpäivillä ollessasi täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

Voit halutessasi jäädä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella, jos

  • olet syntynyt vuosina 1950-1957,
  • olet täyttänyt 62 vuotta ja
  • saanut vähintään 1 päivältä ansiopäivärahaa eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.

Eläkehakemuksesi liitteeksi tarvitset lisäpäivätodistuksen, jonka työttömyyskassa sinulle antaa. Pyydä lisäpäivätodistus ansiopäivärahahakemuksen yhteydessä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.

Työllistämisvelvoite

Sinulla on oikeus kuntoutus-, koulutus-, palvelu- tai työntekomahdollisuuteen, jos olet vähintään 57-vuotias työtön työnhakija, ansiopäivärahan enimmäisaika on sinulla täyttymässä, mutta sinulla ei ole oikeutta päivärahan lisäpäiviin.

TE-toimisto järjestää työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville mahdollisuuden työllistymistä edistävään palveluun tai kotikunnallasi voi olla velvollisuus järjestää työntekomahdollisuus.

Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat TE-toimistosta (te-palvelut.fi).

Päivärahaa palveluiden ajalta enimmäisajan jälkeen

  • sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan jälkeen, jos olet 57-59 -vuotias työnhakija ja osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen työllistämisvelvoitteen perusteella.
  • sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa TE-toimiston kanssa sovitun minkä tahansa työllistymistä edistävän palvelun ajalta enimmäisajan estämättä, jos palvelu on järjestetty 60 vuotta täyttäneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella.