Milloin päiväraha lasketaan uudelleen?

Kun täytät työssäoloehdon

Ansiopäivärahasi suuruus lasketaan yleensä uudelleen silloin, kun ansiopäivärahan maksamisen jälkeen olet ollut niin kauan töissä että työssäoloehto täyttyy. Yleensä tämä tarkoittaa kuusi kuukautta palkkatyötä.

Työssäoloehdon uudelleen täytyttyä myös päivärahakauden enimmäisajan (300/400/500 päivän) laskeminen aloitetaan alusta ja asetetaan uusi 5 päivän omavastuuaika, jolta ajalta ei päivärahaa makseta.

Ansiopäiväraha voi laskea enintään 20 prosenttia

Jos täytät työssäoloehdon uudelleen ennen kuin ansiopäivärahan enimmäisaika on sinulla täyttynyt, on uusi täysi päiväraha vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta ansiopäivärahastasi.

Vertailu tehdään ansiopäivärahaan, jossa ei ole mukana lapsikorotuksia tai korotettua ansio-osaa.

80 prosentin suojasääntö ei ole voimassa silloin, kun sinulle on aiemmin maksettu ansiopäivärahan enimmäisaika täyteen ja sen jälkeen täytät työssäoloehdon uudelleen.

Tilanteet, jolloin ansiopäivärahasi suuruutta ei lasketa uudelleen

Ansiopäivärahasi suuruutta ei lasketa uudelleen, jos kyseessä on jokin alla olevista poikkeustilanteista.


1. Työssäoloehto täyttyy uudelleen vuoden sisällä aiemmasta

Täytät työssäoloehdon uudelleen vuoden sisällä siitä, kun edellinen työssäoloehto on sinulla täyttynyt (uuden päivärahakauden 1. maksettava päivä tulee olla vuoden sisällä edellisestä 1. maksettavasta päivästä). Tässä tilanteessa ei myöskään aseteta uutta viiden päivän omavastuuaikaa.

Esimerkki: Henkilölle maksetaan ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran omavastuuajan jälkeen 8.11.2019 lukien (päivärahakauden 1. maksettava päivä). Päivärahaa maksetaan ajalta 8.11.2019-31.12.2019, jonka jälkeen henkilö työllistyy määräaikaiseen kokoaikatyöhön ajalle 1.1.2020-31.7.2020. Henkilö täyttää työssäoloehdon uudelleen ko. työssä oltuaan työssä vähintään 6 kuukautta. Ansiopäivärahan suuruutta ei kuitenkaan lasketa uudelleen viimeisimpien palkkojen perusteella, koska työssäoloehto on täyttynyt uudelleen vuoden sisällä siitä, kun edellinen työssäoloehto on täyttynyt. Ansiopäivärahan maksu alkaa 1.8.2020 lukien ilman omavastuuaikaa.


2. Työssäoloehto täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisten opintojen aikana

Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen työvoimakoulutuksen tai omaehtoisten opintojen aikana (päivärahakauden enimmäisaika ei ala myöskään alusta). Työssäoloehdon täyttyessä koulutuksen aikana enimmäisaika alkaa alusta ja päiväraha määritellään uudelleen vasta koulutuksen tai koulutusjakson päätyttyä, kun päivärahaoikeus perustuu työttömyyteen.


3. Työssäoloehto täyttyy 57 vuotta täyttäneitä koskevan velvoitetyön aikana

Jos olet täyttänyt työssäoloehdon 57 vuotta täyttäneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella (velvoitetyö) ja uusien tulojesi perusteella laskettu palkka ei ole aiemmin laskettua palkkaa suurempi. Lisäksi edellytetään, että päivärahaa on aiemmin maksettu vähintään yhdeltä päivältä. Säännöstä ei siis voida soveltaa, jos ansiopäivärahaa ei aiemmin ole maksettu esim. taloudellisen etuuden jaksotuksen vuoksi.


4. Työssäoloehto täyttyy vähintään 58-vuotiaana

Jos olet täyttänyt työssäoloehdon ollessasi vähintään 58-vuotias ja uusien tulojesi perusteella laskettu palkka ei ole aiemmin laskettua palkkaa suurempi. Lisäksi edellytetään, että päivärahaa on aiemmin maksettu vähintään yhdeltä päivältä. Säännöstä ei voida soveltaa, jos ansiopäivärahaa ei aiemmin ole maksettu esim. taloudellisen etuuden jaksotuksen vuoksi.


5. Työssäoloehto täyttyy 60 vuotta täyttäneitä koskevan työllistämisvelvoiteen aikana

Jos työssäoloehtoon on luettu aikaa, jolloin olet ollut työllistymistä edistävässä palvelussa 60 vuotta täyttäneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella.


6. Työssäoloehto täyttyy lisäpäivillä ollessasi

Ansiopäivärahan tasoa ei määritellä uudelleen eikä päivärahakauden enimmäisaika ala alusta, jos olet lisäpäivillä ollessasi täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Lisäpäivät tarkoittavat sitä, että olet saanut ansiopäivärahaa yli enimmäisajan.