Ohjeet lomautetulle

Toimi näin, jos sinut lomautetaan

1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon

Ilmoittaudu TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen jo etukäteen ennen kuin lomautuksesi alkaa. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada ansiopäivärahaa.

2. Hae ansiopäivärahaa takautuvasti eAsioinnin kautta

Päivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta. Täytä hakemus sunnuntaihin asti, jos työskentelet lomautuksen aikana.

Hae päivärahaa sähköisesti kassan eAsiointi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen tarvittavat liitteet. Asiointipalvelu ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä ja kertoo sinulle, mitä liitteitä tarvitsemme. Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme yleensä työsopimuksen (tai vastaavan asiakirjan), lomautusilmoituksen sekä joko palkkalaskelmat tai työnantajan laatiman palkkatodistuksen lomautusta edeltävältä vähintään kuudelta täydeltä palkalliselta kuukaudelta ja erikseen myös lomautuskuukauden osalta, jos olet lomautuskuukauden aikana töissä.

Saamme vuoden 2020 alusta lukien etuusasian ratkaisemiseksi tulorekisterissä olevia palkka- ja palvelussuhdetietoja. Toivomme, että vielä toistaiseksi liität hakemukseen palkkatodistuksen ja muut liitteet entiseen tapaan. Lue lisää, miten työttömyyskassa käyttää tulorekisteriä.

Jos lomautuksesi jatkuu, hae päivärahaa uudella hakemuksella eAsioinnin kautta vähintään neljän kalenteriviikon tai kuukauden ajalta takautuvasti.

Päivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Kolmen kuukauden hakuaika koskee kaikkia tilanteita.

Katso myös:

Hakemusten käsittelystä

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Ensimmäiset hakemukset pyritään käsittelemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Jatkohakemusten käsittelyaika on pääsääntöisesti 1-2 työpäivää hakemuksen saapumispäivästä laskettuna.

Huomioithan, että nopeutat hakemuksesi käsittelyä, kun lähetät hakemuksen ja liitteet sähköisesti eAsioinnin kautta.

Hakemusten käsittelytilanne 11.8.2020

Hakemus Käsittelyssä nyt
Ensimmäinen hakemus 22.7.2020 saapuneet
Jatkohakemus 11.8.2020 saapuneet

Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa viitenä päivänä viikossa. Arkipyhät voivat aiheuttaa poikkeuksia maksamiseen.

Lomautustapa vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen

Lomautus voidaan toteuttaa joko siten, että olet kokonaan lomautettu, lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä tai lomautettu viikoittaista työaikaa lyhentämällä. Päivärahan maksaminen edellyttää, ettei kalenteriviikkokohtainen työaika ylitä 80 % alan enimmäistyöajasta silloin, kun sinut lomautetaan päivittäistä tai viikoittaista työaikaa lyhentämällä.

  • Jos olet kokonaan lomautettu, saat päivärahan kuin olisit kokonaan työtön, eli päiväraha maksetaan lomautusajalta täysimääräisenä.
  • Jos viikoittaista työaikaasi on lyhennetty yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä, saat lomautuspäiviltä päivärahan täysimääräisenä ja työpäiviltä päivärahaa ei makseta lainkaan.
  • Jos olet lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu palkan vaikutus. Kun lomautus on toteutettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä, tehdään 80 % työaikatarkastelu sen kalenteriviikon aikana, jolloin palkka maksetaan. Työaikatarkastelussa huomioidaan ne työtunnit, joiden perusteella palkka on maksettu, riippumatta siitä milloin työ on tehty.

Soviteltua päivärahaa maksetaan lomautustilanteessa myös silloin,

  • kun viikoittaista työaikaasi on lyhennetty kokonaisilla päivillä ja sinulla on soviteltavaa työtuloa esim. yritystoiminnastasi tai toiselle työnantajalle tehtävästä osa-aikatyöstäsi tai
  • sinut lomautetaan osa-aikatyöstä.

Hakemuksen käsittelyperuste määräytyy yleensä ensimmäisen hakemuksen perusteella. Tämä koskee tilannetta, jossa lomautustapa vaihtelee hakujaksoittain, eli henkilö tekee sekä lyhennettyä työviikkoa että -päivää.

Päivärahan uudelleen laskeminen lomautuksen aikana

Lomautuksen aikana kerrytät uutta työssäoloehtoa, jos työskentelet vähintään 18 tuntia viikossa. Jos sinulle kertyy lomautuksen aikana 18 tunnin työviikkoja vähintään 26 kappaletta, on mahdollista, että päivärahasi suuruus lasketaan uudelleen. Päivärahan suuruus voi tulla uudelleen laskettavaksi kuitenkin aikaisintaan vuoden päästä ensimmäisestä lomautuksesta.