Voit saada ansiopäivärahaa opiskelusi ajalta, jos olet ansiopäivärahaan oikeutettu ja kyseessä on jokin alla olevista tilanteista. Ilmoita ensin kaikesta opiskelustasi hyvissä ajoin työ- ja elinkeinotoimistoon, sillä TE-toimisto tutkii sen, oletko opiskelusi ajalta oikeutettu ansiopäivärahaan. Ilmoita opiskelustasi myös ansiopäivärahahakemuksessa, sillä opiskelu voi kerryttää aktiivisuusedellytystä sekä tietyissä tilanteissa ansiopäiväraha maksetaan korotettuna opiskelun ajalta. Sellaiset päätoimiset opinnot, joita TE-toimiston antaman päätöksen mukaan ei voida tukea työttömyystuella, estää ansiopäivärahan saamisen opiskelun ajalta. 

Sivutoiminen opiskelu

Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka ei estä sinua hakemasta ja tekemästä kokoaikatyötä. Voit saada ansiopäivärahaa samanaikaisesti, kun opiskelet sivutoimisesti. 

Katso tarkemmat ehdot opiskelun sivutoimisuudelle TE-toimiston sivuilta

Lyhytkestoiset opinnot (opintojen kesto alle 6 kuukautta)

Voit saada ansiopäivärahaa ilman korotusosia päätoimisten opintojen ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja opinnot kestävät yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kuusi kuukautta sekä opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. 

Lisätietoa TE-toimiston sivuilta

Omaehtoinen opiskelu (opintojen kesto voi olla yli 6 kuukautta)

Voit saada ansiopäivärahaa korotettuna (korotettuna enintään 200 päivältä) päätoimisten opintojen ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja TE-toimisto hyväksyy koulutustarpeesi sekä arvioi opiskelun parantavan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. TE-toimiston harkinnan mukaan voit myös suorittaa loppuun kesken olevia korkeakouluopintoja omaehtoisina opintoina.  

Omavastuuaika tai mm. korvaukseton määräaika (TE-toimiston asettama karenssi) eivät estä ansiopäivärahan saamista omaehtoisen opiskelun ajalta. 

Lisätietoa omaehtoisen opiskelun ehdoista saat TE-toimiston sivuilta.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa (ml. yritystoimintaa suunnittelevalle tarkoitettu koulutus). Työvoimakoulutuksen ajalta maksetaan ansiopäivärahaa (pääosin korotettuna) sekä verotonta kulukorvausta. 

Omavastuuaika tai mm. korvaukseton määräaika (TE-toimiston asettama karenssi) eivät estä ansiopäivärahan saamista työvoimakoulutuksen ajalta. 

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutustarjonnasta saat TE-toimiston sivuilta

Apuraha

Yliopistoissa suoritettavat jatkotutkinto-opinnot (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) arvioidaan opiskeluna, joten TE-toimisto tutkii sen, katsotaanko opinnot pää- vai sivutoimiseksi. Jos opiskelusi katsotaan sivutoimisiksi, voit saada ansiopäivärahaa ja mahdollinen verollinen apuraha huomioidaan ansiopäivärahan sovittelussa työtulona.  Sen sijaan ns. post doc-tutkijoiden ja muiden kuin jatkotutkintoon tähtäävien tutkijoiden oikeutta työttömyysetuuteen arvioidaan omassa työssä työllistymisen perusteella, jonka perusteella TE-toimisto antaa asiasta lausunnon.