Voit menettää kerryttämäsi työssäoloehdon, jos olet 

  • ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta tai
  • jos olet toiminut yrittäjänä yli 18 kuukautta samalla kun olet ollut Lakimiesten työttömyyskassan jäsen.

Sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan ennen kuin olet täyttänyt työssäoloehdon kokonaan uudelleen yli kuuden kuukauden poissaolosi tai yli 18 kuukauden yritystoimintasi jälkeen.

Sinun katsotaan olevan työmarkkinoilla, jos olet

  • työssäoloehtoon luettavassa työssä (toisessa maassa tehdyn työn tulee olla sen laajuista, että se Suomessa tehtynä huomioitaisiin Suomen työssäoloehdossa)
  • työllistynyt yritystoiminnassa tai omassa työssä
  • osallistunut työllistymistä edistävään palveluun
  • työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. 

Hyväksyttäväksi syyksi poissaololle katsotaan sairaus, laitoshoito, kuntoutus, asevelvollisuus, siviilipalvelus, päätoiminen opiskelu, apurahakausi, lapsen syntymä, enintään 3-vuotiaan lapsen hoito sekä näihin verrattava syy. Hyväksyttävä syy ei ole esim. yli 3-vuotiaan lapsen hoito, puolison ulkomaantyö tai lomailu.