Työnantaja saattaa työsuhteen päättyessä maksaa työntekijälle vapaaehtoisesti etuutta, jonka maksamiseen työnantajalla ei lain tai työehtosopimuksen mukaan olisi velvollisuutta. Työsuhteen päättymiseen liittyvä, työnantajalta saatu taloudellinen etuus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Henkilöllä ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan ajalta, jolle tällainen taloudellinen etuus jaksotetaan. Taloudellinen etuus voi olla esimerkiksi kultainen kädenpuristus, tukipaketti, eroraha, kertakorvaus tai muu vastaava. Taloudellisena etuutena voi tulla kysymykseen myös palkankorotus, lisä, palkkio, bonus tai muu vastaava erä, jos se liittyy työsuhteen päättymiseen eikä sen katsota olevan korvausta tehdystä työstä. Taloudellinen etuus voi olla myös työntekijälle luovutettu esine tai omaisuus.

Taloudellisena etuutena ei jaksoteta työnantajan järjestämää tai hankkimaa koulutusta. Jos työnantaja maksaa työntekijälle rahaa, jolla työntekijä voi itse hankkia koulutusta, kyse on jaksotettavasta etuudesta.

Työsopimuksen osapuolet voivat sopia työsuhteen päättymisen jälkeisestä kilpailukiellosta ja siihen mahdollisesti liittyvästä korvauksesta. Pääsääntöisesti kilpailukieltosopimuksen perusteella maksettava korvaus ei ole jaksotettavaa etuutta.

Ratkaisevaa taloudellisen etuuden jaksotusta harkittaessa ei ole etuuden nimike vaan sen todellinen luonne. Jos etuus liittyy työsuhteen päättymiseen (ts. sitä ei olisi maksettu, jos työsuhde olisi jatkunut) eikä se ole korvausta tehdystä työstä, se yleensä jaksotetaan. Taloudellisen etuuden jaksottaminen siirtää päivärahan maksamisen alkamista eteenpäin.

Taloudellisen etuuden jaksotusaikana työnhaku kannattaa pitää voimassa TE-toimistossa ilman pidempiä katkoksia, sillä henkilö voi menettää päivärahaoikeuden, jos hän on ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta.