Työttömyys

Toimi näin, jos jäät työttömäksi

1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon

Ilmoittaudu TE-toimistoon (te-palvelut.fi) kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen jo etukäteen ennen kuin työttömyytesi alkaa. Ilmoittautumista ei saa voimaan takautuvasti. Työnhakusi on oltava voimassa, jotta voit saada ansiopäivärahaa. Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Ilmoita samalla TE-toimistoon, jos työttömyyden aikana jatkat opiskelua tai sinulla on yritystoimintaa. TE-toimisto tutkii, onko kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen opiskelu/yritystoiminta ja antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon.

Katso myös tarkemmat toimintaohjeet alla olevissa tilanteissa:

2. Hae ansiopäivärahaa takautuvasti eAsioinnin kautta viimeistään kolmen kuukauden sisällä

Päivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua työttömyyden alkamisesta. Hae päivärahaa sähköisesti kassan eAsiointi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen tarvittavat liitteet.

Ansiopäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Päivärahaa ei voida maksaa myöhästyneeltä ajalta.

Katso myös:

3. Liitteet ensimmäiseen hakemukseen

Kun lähetät hakemuksen eAsioinnin kautta, asiointipalvelu ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä ja kertoo sinulle, mitä liitteitä tarvitsemme. Hakemuksiin tarvittavat liitteet voit lähettää helposti eAsioinnin kautta. Liitteeksi käy myös puhelimella otettu kuva asiakirjasta.

Käytämme etuusasian ratkaisemiseksi tulorekisterissä olevia palkkatietoja, joten sinun ei välttämättä tarvitse toimittaa erillistä palkkatodistusta. Jos tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksesi käsittelemiseksi, pyydämme sinulta lisätietoja.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän palkkasi perusteella vähintään 26 kalenteriviikon, eli kuuden kuukauden ajalta. Työn täytyy olla työssäoloehdon täyttävää, jotta sen perusteella ansiopäivärahan suuruus voidaan laskea.

Toimita ensimmäisen hakemuksen yhteydessä

  • työsopimus tai muu vastaava asiakirja, jos työ on kestänyt alle kolme vuotta tai kyseessä on johtajasopimus
  • irtisanomisilmoitus, jos sinut on irtisanottu tai olet irtisanoutunut itse työstäsi
  • oma tai työnantajan antama vapaamuotoinen selvitys tulospalkkioiden ansaintaperusteesta- ja ajasta, jos sinulle on maksettu tulospalkkiota tai muita vastaavia palkkaeriä työttömyyttä edeltävän viimeisen kuuden kuukauden aikana
  • ilmoita palkattomat ajat, jos työttömyyttä edeltävään viimeiseen kuuteen kuukauteen sisältyy aikaa, jolloin et ole saanut palkkaa esimerkiksi sairauden tai muun syyn johdosta.

Riippuen tilanteestasi, voimme tarvita myös muita tietoja.

4. Työttömyys jatkuu

Jos työttömyytesi jatkuu, hae päivärahaa uudella hakemuksella eAsioinnin kautta vähintään neljän kalenteriviikon tai kuukauden ajalta takautuvasti. Muista kolmen kuukauden takaraja hakuajassa.

5. Kun työllistyt, muista liikkuvuusavustus

Ansiopäivärahan maksaminen päättyy, kun työllistyt yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön.

Jos työllistyt osa-aikatyöhön tai enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön, voit saada työn ajalta soviteltua päivärahaa. Ilmoita työn aloittamisesta kassaan päivärahahakemuksessa ja tee ilmoitus asiasta myös TE-toimistoon.

Jos uusi työ sijaitsee yli tunnin matkan päästä kotoa, voit saada palkan lisäksi vähintään 777 euroa avusta - katso tarkemmat edellytykset liikkuvuusavustukseen, jota maksetaan palkan päälle muutto- ja työmatkakuluihin.

Hakemusten käsittelystä

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Ensimmäiset hakemukset pyritään käsittelemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Jatkohakemusten käsittelyaika on pääsääntöisesti 1-2 työpäivää hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Hakemusten ajantasaisen käsittelytilanteen näet etusivulta.

Jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksesi käsittelyä varten, otamme sinuun ensisijaisesti yhteyttä laittamalla viestiä eAsiointiin - eAsiointiin saapuneesta viestistä saat myös herätteen sähköpostiisi. Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla eAsioinnissa.

Saat kirjallisen päätöksen postitse ja eAsiointi-palveluun, kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty.

Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa viitenä päivänä viikossa. Arkipyhät aiheuttavat poikkeuksia maksupäiviin.

Muut tarvittavat liitteet ensimmäiseen hakemukseen

Hakemukseen tarvittavat liitteet voit lähettää helposti eAsioinnin kautta. Liitteeksi käy myös puhelimella otettu kuva asiakirjasta.

Riippuen tilanteestasi, toimita seuraavia tietoja

Tilanteesi Toimita seuraavaa
Irtisanominen Toimita irtisanomisilmoitus / irtisanoutumisilmoitus, jos sinut on irtisanottu tai olet irtisanoutunut itse työstäsi.
Eroraha / päättämissopimus Toimita työsuhteen päättymiseen liittyvä sopimus tai muu asiakirja, josta käy ilmi korvauksen määrä ja maksamisperusteet.
Saat työttömyysaikana muuta tuloa Ilmoita, jos saat työttömyyden aikana sosiaalietuuksia (ilmoita myös, jos olet hakenut), ansiotuloa tai työkorvausta.
Lomautus Toimita lomautusilmoitus.
Yritystoiminta Toimita henkilökohtainen viimeksi vahvistettu verotuspäätös, jos olet päätyön ohella harjoittanut pidempään sivutoimista yritystoimintaa. Jos yritystoimintaa on harjoitettu vasta lyhyen aikaa, arvioidaan yritystoiminnan tulot esim. kuukausikirjanpidon avulla. Kassa pyytää sinulta tällöin tarvittavat tiedot yritystoiminnan tulojen ilmoittamiseksi. Muista ilmoittaa yritystoiminnastasi myös TE-toimistoon.
Opiskelu / kurssit Toimita tutkintotodistus, jos olet valmistunut juuri ennen työttömyyttäsi. Jos opiskelet päivärahan saajana, ilmoita opiskelustasi kassaan hakemuksesi yhteydessä. Muista ilmoittaa työttömänä aloittamistasi opinnoista/kursseista myös TE-toimistoon.
Verotus Ansiopäivärahasta pidätetään veroa automaattisesti palkkatuloa varten olevan pidätysprosentin mukaisesti, kuitenkin vähintään 25 prosentin mukaan (verokorttia ei tarvitse erikseen toimittaa). Jos toimitat muutosverokortin etuutta varten, pidätetään vero muutosverokortin mukaisella veroprosentilla.
Palkkaturva Toimita kopio palkkaturvahakemuksesta ja palkkaturvapäätöksestä, jos olet hakenut tai saanut palkkatuloa palkkaturvan kautta.
Osa-aikatyö Toimita kalenteriviikkokohtainen työaikaselvitys palkkatodistuksen lisäksi, jos haet ansiopäivärahaa osa-aikatyön perusteella ja sinulla on alle 18 tuntisia työviikkoja.
Osa-aikaeläke Toimita eläkkeen myöntö- ja mahdollinen lakkautuspäätös. Ansiopäivärahan suuruus lasketaan tässä tilanteessa yleensä osa-aikaeläkettä edeltävien palkkojen perusteella.
Osatyökyvyttömyyseläke Toimita eläkkeen myöntö- ja mahdollinen lakkautuspäätös. Ansiopäivärahan suuruus lasketaan tässä tilanteessa yleensä osatyökyvyttömyyseläkettä edeltävien palkkojen perusteella.
Osittainen hoitovapaa Toimita sopimus osittaisesta hoitovapaasta. Ansiopäivärahan suuruus lasketaan tässä tilanteessa yleensä osittaista hoitovapaata edeltävien palkkojen perusteella.
Olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan ja olet edelleen työkyvytön Toimita työnantajan laatima palkkatodistus palkatonta sairauslomaa edeltävältä ajalta vähintään 26 kalenteriviikolta (palkattomat ajat eriteltyinä). Toimita myös kopio voimassa olevasta lääkärintodistuksesta ja työkyvyttömyyseläkepäätöksestäsi, jos se on hylätty (jos hakemus on vasta vireillä, ilmoita siitä ansiopäivärahahakemuksen yhteydessä). Jos sinulla on työ- tai virkasuhde, toimita lisäksi työnantajan antama kirjallinen ilmoitus siitä, onko työnantajalla tarjota työkykysi mukaista työtä.