Väliaikaiset lakimuutokset

Muutoksia työttömyysturvaan

Koronavirustilanteen johdosta työttömyysturvaan on tehty useita väliaikaisia lakimuutoksia.

Muutoksilla halutaan turvata etuuden saajien toimeentulo entistä paremmin ja myös sujuvoittaa työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa niin TE-toimistoissa kuin työttömyyskassoissa.

Voimassa olevat muutokset

Viimeisimmät vahvistetut muutokset voimassaoloaikojen osalta näkyvät lihavoituna.

Voimassa olevat muutokset Koskee / voimassa

Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on 500 euroa kuukaudessa ja 465 euroa neljän kalenteriviikon aikana.

Tavallisesti suojaosa on 300 euroa kuukaudessa ja 279 euroa neljän kalenteriviikon aikana.

Koskee 1.6.2020-30.9.2021 alkavia hakujaksoja.

Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella.

Tavallisesti edellytys on kolme tuntia.

Koskee 12.6.2020-30.9.2021 alkavia työsuhteita.

Lomautetun opintojen pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita TE-toimistossa.

Tavallisesti sivu- ja päätoimisuus tutkitaan ja päätoimiset opinnot voivat estää ansiopäivärahan saamisen.

Voimassa 16.3.2020-31.12.2021.

Päätoiminen yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi.

Tavallisesti päätoimisen yritystoiminnan ajalta ei voi saada työttömyysturvaa.

Työmarkkinatukea voi saada ajalla 16.3.2020-30.9.2021.

Sovitellun päivärahan maksamista on selkeytetty eräissä tilanteissa.

Koskee 11.5.2020-30.9.2021 alkavia hakujaksoja.

Päättyneet väliaikaiset muutokset

Päättyneet muutokset Koskee / voimassa

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän omavastuuaikaa.

Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.2020-31.12.2020.

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen. *

Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. **

Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana.

Koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.

Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu (missään tilanteessa).

Enimmäisaika ei kerry, kun päivärahaa maksetaan ajalta 1.7.-31.12.2020.

Lomautetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita TE-toimistossa.

Voimassa 16.3.-31.12.2020.

Työnhakijoiden haastatteluista TE-toimistossa luovutaan osin.

Voimassa 16.3.2020-31.1.2021.

Oikeus työttömyysturvaan säilyy, vaikka henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.

Voimassa 16.3.-31.12.2020.

Oikeus työttömyysturvaan säilyy, vaikka henkilö ei ole toteuttanut TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa.

Voimassa 16.3.-31.12.2020.

Oikeus työttömyysturvaan säilyy, vaikka henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen.

Voimassa 16.3.-31.12.2020.

Oikeus työttömyysturvaan säilyy, vaikka lyhytkestoiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi.

Voimassa 16.3.-31.12.2020.

* Yrittäjän perheenjäsenten kohdalla työskentelyedellytys puolitettu 26 viikkoon.
** Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on luettu työviikko 1.7.2020 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että peruspäivärahalta siirtyvät lisättiin muutoksen piiriin myöhemmällä lakimuutoksella.
Lähde: Koonnin työttömyysturvan muutoksista ja niiden voimassaoloajoista on tehnyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö (tyj.fi).