Jäsenyyden päättyminen

Jäsenyys päättyy, kun täytät 68 vuotta

Kassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin täytät 68 vuotta, koska sen jälkeen lakisääteisiä etuuksia ei voida enää maksaa. Jos olet siirtynyt vanhuuseläkkeelle, sinun kannattaa itse erota kassan jäsenyydestä eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Jos haluat päättää kassan jäsenyyden

Jos haluat päättää Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyyden, ilmoita siitä kirjallisesti meille. Eroaminen voi tulla voimaan aikaisintaan siitä päivästä, jolloin kirjallinen ilmoitus on saapunut työttömyyskassaan tai ilmoituksessa mainitusta myöhemmästä ajankohdasta.

Eläkkeelle siirtyminen ei katkaise kassan jäsenyyttä automaattisesti. Jos haluat erota Lakimiesten työttömyyskassasta eläkkeelle siirtymisen johdosta, ilmoita siitä kirjallisesti meille.

Huomioithan, että jäsenmaksun tulee olla maksettuna jäsenyyden päättymiseen saakka.

Kassa voi erottaa jäsenen

Jos olet laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen jäsenmaksulaskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä, kassan hallitus voi erottaa sinut jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta. Ennen erottamispäätöstä työttömyyskassa lähettää sinulle varsinaisen jäsenmaksulaskun lisäksi kaksi muistutuslaskua maksamattomasta jäsenmaksusta.

Sinut voidaan erottaa Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyydestä myös silloin, kun olet toiminut yrittäjänä yli 18 kuukautta.

Tiesitkö tämän?

Suomessa on 20 palkansaajille tarkoitettua työttömyyskassaa. Lakimiesten työttömyyskassa tarjoaa kaikille lakimiehille edullisimman turvan työttömyyden varalle (kassojen jäsenmaksut tyj.fi).