Lakimiesten työttömyyskassan jäseneksi pääsee:

  • Oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. 
    Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Sellainen henkilö, joka on työ- tai virkasuhteessa tai siihen rinnastettavassa sopimussuhteessa, eikä tee työtä yrittäjäasemassa, katsotaan palkkatyöntekijäksi ja voi näin ollen liittyä Lakimiesten työttömyyskassaan. Toimitusjohtaja, joka ei ole työttömyysturvalain mukainen yrittäjä, voidaan hyväksyä myös Lakimiesten työttömyyskassan jäseneksi.
  • Oikeustieteellistä tutkintoa opiskeleva ansiotyössä olevan henkilö.
  • Henkilö, joka tehtäviensä puolesta on verrattavissa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneeseen henkilöön.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Mahdollinen aiempi työttömyyskassan jäsenyys tulee jäsenen lopettaa itse.

Kassaan voi liittyä myös ilman ammattiliiton jäsenyyttä.