Työttömyyskassan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti jäsenhakulomakkeella. Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä̈ kassan hallitukselle ja toimitettava työttömyyskassaan.
 
Kassaan voi liittyä joko suoraan tai Suomen Lakimiesliiton kautta. Jos henkilö hakee sekä Lakimiesliiton jäsenyyttä, että Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyyttä, voi em. yhteisöjen jäsenyyttä hakea yhteisellä jäsenlomakkeella, jonka saa Lakimiesliiton kotisivuilta.
 
Jos henkilö on jo Lakimiesliiton jäsen ja haluaa vakuuttaa itsensä Lakimiesten työttömyyskassassa, hakemuksen kassan jäsenyydestä voi tehdä Lakimiesliiton jäsenportaalin kautta tai olemalla yhteydessä Lakimiesliiton jäsenrekisteriin. Liiton opiskelijajäsenen tulee kuitenkin hakea työttömyyskassan opiskelijajäsenyyttä toimittamalla kassan opiskelijajäsenhakemus suoraan kassaan.
 
Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hakemus on saapunut kassaan.
 

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Mahdollinen aiempi työttömyyskassan jäsenyys tulee jäsenen lopettaa itse. Kun siirrytään toisesta kassasta kuukauden kuluessa Lakimiesten työttömyyskassaan, säilyvät aiemman kassan jäsenenä hankitut työskentely- ja vakuutuskaudet. Jos kuukauden siirtymäaika ylittyy, on työskentely- ja vakuutuskaudet hankittava uudelleen.