Voit liittyä Lakimiesten työttömyyskassan jäseneksi, jos olet alle 68-vuotias palkkatyöntekijä ja olet

  • suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon tai 
  • olet oikeustieteen opiskelija tai
  • sinut voidaan työtehtäväsi puolesta verrata oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneeseen henkilöön. 

Liittymishetkellä sinun tulee olla palkkatyöntekijänä – itse työ voi olla osa-aikaista. Kyseessä voi olla määräaikainenkin työ ja voit tehdä myös muuta kuin oman alan työtä. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Jos olet työ- tai virkasuhteessa tai siihen rinnastettavassa sopimussuhteessa, etkä tee työtä yrittäjäasemassa, katsotaan sinut palkkatyöntekijäksi (koskee myös toimitusjohtajia) ja voit näin ollen liittyä Lakimiesten työttömyyskassaan. 

Samanaikaisesti et voi olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Sinun tulee itse huolehtia toisen työttömyyskassan jäsenyyden irtisanomisesta liittyessäsi Lakimiesten työttömyyskassaan. 

Voit olla Lakimiesten työttömyyskassan jäsen myös ilman ammattiliiton jäsenyyttä.