Kuka voi liittyä?

Työssä oleva lakimies tai oikkari

Lakimiesten työttömyyskassan sääntöjen mukaan voit liittyä kassan jäseneksi, jos olet liittymishetkellä alle 68-vuotias palkkatyöntekijä ja olet

  • suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon tai
  • olet oikeustieteen opiskelija tai
  • sinut voidaan työtehtäväsi puolesta verrata oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneeseen henkilöön.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Jos olet työ- tai virkasuhteessa tai siihen rinnastettavassa sopimussuhteessa, etkä tee työtä yrittäjäasemassa, katsotaan sinut palkkatyöntekijäksi (koskee myös toimitusjohtajia) ja voit näin ollen liittyä Lakimiesten työttömyyskassaan. Palkkatyö voi olla myös osa-aikaista tai määräaikaista - voit tehdä muutakin kuin oman alan koulutuksen työtä. Palkkatyön ohella harjoitettu sivutoiminen yritystoiminta ei estä sinua liittymästä Lakimiesten työttömyyskassan jäseneksi.

Jos olet jo toisen työttömyyskassan jäsen, voit vaihtaa kassajäsenyyden Lakimiesten työttömyyskassaan. Kun siirryt kuukauden sisällä työttömyyskassasta toiseen, voidaan aikaisemman kassan jäsenyys- ja työssäoloajat ottaa huomioon. Samanaikaisesti et voi olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Sinun tulee itse huolehtia toisen työttömyyskassan jäsenyyden irtisanomisesta liittyessäsi Lakimiesten työttömyyskassaan.

Voit olla Lakimiesten työttömyyskassan jäsen myös ilman ammattiliiton jäsenyyttä.

Miksi kannattaa liittyä?

Työttömyyskassan maksama ansiosidonnainen päiväraha on paras suoja työttömyyden varalle. Jäsenmaksumme on 59 euroa / vuonna 2021.

Kassan jäsenenä voit saada avustusta muutto- ja työmatkakuluihin jopa 2000 euroa, jos työttömänä otat vastaan työtä pitkän matkan päästä. Lisäksi maksamme vuorottelukorvausta pitkän työhistorian omaaville – voit sopia työnantajan kanssa vuorotteluvapaan pitämisestä ja saat vapaan ajalta meiltä korvausta.

Lue lisää etuuksistamme ja liity oman ammattikuntasi työttömyyskassaan.


Esimerkki ansioturvasta työttömyyden varalle

4000 euron kuukausiansiolla Lakimiesten työttömyyskassa maksaa sinulle keskimäärin 2000 euroa kuukaudessa korvausta työttömyyden ajalle. Jos et ole kassan jäsen, saat Kelalta korvausta työttömyyden ajalle hieman yli 700 euroa kuukaudessa.

Kassan maksama summa riippuu tuloistasi, Kelan maksama summa on taas kaikille samansuuruinen tuloista riippumatta.


Oikkarin kannattaa liittyä kassaan jo opiskelun aikana

Muista liittyä Lakimiesten työttömyyskassaan jo opiskelusi aikana heti kun olet työ- tai virkasuhteessa. Liittymällä hyvissä ajoin kassan jäseneksi varmistat sen, että voit saada ansioihin sidottua työttömyyskorvausta valmistuttuasi, jos et sattuisi heti töitä löytämään. Oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä jo parin kesän aikana tehdyillä töillä, kunhan vain työt kestävät yhteensä vähintään kuusi kuukautta.

Liity jäseneksi

Voit liittyä joko suorajäsenenä tai Suomen Lakimiesliiton kautta.

Kassan jäsenmaksu on samansuuruinen liittymistavasta riippumatta.