Kuka voi liittyä?

Työssä oleva lakimies tai oikkari

Lakimiesten työttömyyskassan sääntöjen mukaan voit liittyä kassan jäseneksi, jos olet liittymishetkellä alle 68-vuotias palkkatyöntekijä ja olet

  • suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon tai
  • olet oikeustieteen opiskelija tai
  • sinut voidaan työtehtäväsi puolesta verrata oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneeseen henkilöön.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Jos olet työ- tai virkasuhteessa tai siihen rinnastettavassa sopimussuhteessa, etkä tee työtä yrittäjäasemassa, katsotaan sinut palkkatyöntekijäksi (koskee myös toimitusjohtajia) ja voit näin ollen liittyä Lakimiesten työttömyyskassaan. Palkkatyö voi olla myös osa-aikaista tai määräaikaista - voit tehdä muutakin kuin oman alan koulutuksen työtä. Palkkatyön ohella harjoitettu sivutoiminen yritystoiminta ei estä sinua liittymästä Lakimiesten työttömyyskassan jäseneksi.

Jos olet jo toisen työttömyyskassan jäsen, voit vaihtaa kassajäsenyyden Lakimiesten työttömyyskassaan. Kun siirryt kuukauden sisällä työttömyyskassasta toiseen, voidaan aikaisemman kassan jäsenyys- ja työssäoloajat ottaa huomioon. Samanaikaisesti et voi olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Sinun tulee itse huolehtia toisen työttömyyskassan jäsenyyden irtisanomisesta liittyessäsi Lakimiesten työttömyyskassaan.

Voit olla Lakimiesten työttömyyskassan jäsen myös ilman ammattiliiton jäsenyyttä.

Miksi kannattaa liittyä Lakimiesten työttömyyskassaan?

  1. Suomessa on 20 palkansaajille tarkoitettua työttömyyskassaa. Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyys on lakimiehille kaikista edullisin - jäsenmaksu 59 euroa vuonna 2021.
  2. Työttömyyskassan maksama ansiosidonnainen päiväraha on paras suoja työttömyyden tai lomautuksen varalle.
  3. Kassan jäsenenä voit saada avustusta muutto- ja työmatkakuluihin jopa 2000 euroa, jos työttömänä otat vastaan työtä pitkän matkan päästä.
  4. Kassan jäsenenä voit saada vuorottelukorvausta, jos sinulla on työhistoriaa yli 20 vuotta – voit sopia työnantajan kanssa vuorotteluvapaan pitämisestä ja saat vapaan ajalta meiltä korvausta.
  5. Oikkarin kannattaa liittyä Lakimiesten työttömyyskassaan jo opiskelun aikana heti työ- tai virkasuhteen aikana. Liittymällä hyvissä ajoin kassan jäseneksi varmistat sen, että voit saada ansioihin sidottua työttömyyskorvausta valmistuttuasi, jos et sattuisi heti töitä löytämään. Oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä jo parin kesän aikana tehdyillä töillä, kunhan vain työt kestävät yhteensä vähintään kuusi kuukautta.

Lue lisää etuuksistamme ja liity oman ammattikuntasi työttömyyskassaan.


Esimerkki ansioturvasta työttömyyden varalle

4000 euron kuukausiansiolla Lakimiesten työttömyyskassa maksaa sinulle keskimäärin 2000 euroa kuukaudessa korvausta työttömyyden ajalle. Jos et ole kassan jäsen, saat Kelalta korvausta työttömyyden ajalle hieman yli 700 euroa kuukaudessa.

Kassan maksama summa riippuu tuloistasi, Kelan maksama summa on taas kaikille samansuuruinen tuloista riippumatta.


Liity jäseneksi

Voit liittyä joko suorajäsenenä tai Suomen Lakimiesliiton kautta.

Kassan jäsenmaksu on samansuuruinen liittymistavasta riippumatta.