Lakimiesten työttömyyskassa on palkansaajien työttömyyskassa ja päätoimiset yrittäjät vakuuttavat itsensä pääsääntöisesti yrittäjien työttömyyskassassa. Kun aloitat päätoimisen yritystoiminnan, voit joko jäädä Lakimiesten työttömyyskassan jäseneksi niin sanotun 18 kuukauden jälkisuojan ajaksi tai voit liittyä suoraan yrittäjäkassan jäseneksi heti toiminnan aloitettuasi. Ilmoita yritystoiminnan aloittamisesta aina kassaan. 

Jään Lakimiesten työttömyyskassan jäseneksi 

Voit jäädä Lakimiesten työttömyyskassan jäseneksi enintään 18 kuukauden ajaksi yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Jos yritystoimintasi päättyy ja jäät työttömäksi edellä mainitun ajanjakson aikana, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan aiemmin palkansaajana kerrytetyn työssäoloehdon perusteella. Jos olet toiminut yrittäjänä yli 18 kuukautta tai jos olet ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, aiempi palkansaajan työssäoloehto ei ole enää sinulla voimassa. Sinun tulee myös erota Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyydestä tai kassa voi sinut erottaa, jos toimit yrittäjänä yli 18 kuukauden määräajan jälkeen. Huomioithan, että et kerrytä yrittäjän työssäoloehtoa, jos harjoitat yritystoimintaa ollessasi samalla Lakimiesten työttömyyskassan jäsen. 

Siirryn yrittäjäkassan jäseneksi 

Yrittäjäkassan jäseneksi pääset, jos toimit yrittäjänä ja yrittäjyyttä varten otetun lakisääteisen eläkevakuutuksesi vuositulo on vähintään 12 816 euroa (vuonna 2019). Lisäksi yrittäjäkassan jäseneksi pääsevät tietyin edellytyksin yrityksessä työskentelevät osaomistajat sekä yrittäjän perheenjäsenet. Jos siirryt yrittäjäkassaan viimeistään kuukauden sisällä erottuasi Lakimiesten työttömyyskassasta ja jos jäät työttömäksi ennen kuin olet täyttänyt yrittäjän 15 kuukauden työssäoloehdon, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan aiemmin palkansaajana kerrytetyn työssäoloehdon perusteella. 

 Lisätietoa yrittäjän ansiopäivärahasta saat yrittäjien työttömyyskassasta (AYT-kassa).