Työttömyyden varalle vakuutus tapahtuu pääsääntöisesti siinä maassa, jossa työ tehdään (riippumatta asuinmaasta). Lähetetyt työntekijät, useassa maassa työskentelevät sekä EU-virkamiehet ja -toimihenkilöt muodostavat kuitenkin poikkeuksen, sillä heillä vakuuttaminen työttömyyden varalle tapahtuu siinä valtiossa, jonka lainsäädäntöä heihin sovelletaan. 

EU/ETA-maissa tai Sveitsissä (poikkeuksena Ruotsi ja Tanska) on yleinen työttömyysvakuutus, joten olet automaattisesti vakuutettuna työsi perusteella työttömyyden varalta. Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyyttä ei välttämättä ole tarpeen pitää voimassa, jos olet jo vakuutettuna toisessa maassa, jossa työskentelet. 

Huom! Huolehdithan ulkomailla olosi aikana siitä, ettet menetä kerryttämääsi työssäoloehtoa. 

EU/ETA-maat tai Sveitsi 

Jos menet EU/ETA-maahan tai Sveitsiin töihin, etkä ole lähetetty työntekijä, niin olet lähtökohtaisesti työskentelysi perusteella työttömyysvakuutettu kyseisessä maassa. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan työskentelymaan työvoimaviranomaisilta paikalliset työttömyysturvavaatimukset, jotta työsi perusteella tulet vakuutetuksi ja työ kerryttää ao. valtion työssäoloehtoa. 

Jos palaat takaisin Suomeen, voit liittyä kassan jäseneksi Suomessa myös työttömänä ollessasi. Muista liittyä kassan jäseneksi viimeistään kuukauden (Pohjoismaissa 8 viikon) kuluessa siitä, kun edellisen maan työttömyysvakuutus päättyi.  

Ruotsi tai Tanska

Ruotsissa ja Tanskassa on samanlainen vapaaehtoinen työttömyysvakuutus kuin Suomessa, mikä tarkoittaa, että sinun on liityttävä ko. maassa työttömyyskassan jäseneksi, jotta tulet työskentelysi perusteella vakuutetuksi. Ruotsin Alfa-kassassa voit olla joko perusvakuutettuna (grundförsäkrad) tai vapaaehtoisesti vakuutettuna (inkomstrelaterad försäkrad). Huomioithan, että sinun tulee vakuuttaa itsesi nimenomaan vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella, jotta työsi voidaan Suomessa ottaa huomioon ansiopäivärahan työssäoloehdossa. Liity työttömyyskassan jäseneksi Ruotsissa tai Tanskassa heti työsi alettua. Kassan jäsen ei saa olla samanaikaisesti jäsenenä toisessa työttömyyskassassa, tämä koskee tilanteita niin Suomessa kuin myös Suomen, Ruotsin ja Tanskan kesken. Sinun kannattaa pitää Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyys voimassa ainakin niin kauan, kunnes sinut on hyväksytty kassan jäseneksi työskentelymaassa. Tämän jälkeen voit päättää jäsenyyden Lakimiesten työttömyyskassassa. 

Työttömyyskassat Ruotsissa: www.a-kassa.net

Työttömyyskassat Tanskassa: https://danskeakasser.dk/om-a-kasserne/a-kasseoversigt

Palattuasi takaisin Suomeen liity työttömyyskassan jäseneksi viimeistään 8 viikon sisällä (koskee pohjoismaisia paluumuuttajia) edellisen työttömyyskassan jäsenyyden päättymisestä, jotta aiemmin kertyneet työskentely- ja vakuutuskaudet voidaan lukea hyväksesi. Voit liittyä kassan jäseneksi Suomessa myös työttömänä ollessasi. 

Olet pohjoismainen paluumuuttaja, jos viimeisin työ sinulla on ollut Pohjoismaissa ja olet asunut tai saanut työttömyysetuutta Suomesta viimeisen 5 vuoden aikana. 

Muut maat kuin EU/ETA-maat tai Sveitsi (kolmannet maat)

Jos menet töihin muuhun kuin EU/ETA-maahan tai Sveitsiin niin tällöin puhutaan kolmansista maista. Kolmannessa maassa paikalta palkattuna tehty työ ei kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa. 

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyys kannattaa pitää voimassa seuraavissa tilanteissa:

  • työskentelet lähetettynä työntekijänä tai
  • jos olet täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon Suomessa ennen kolmanteen maahan lähtöä, jäsenyys kannattaa pitää voimassa ainakin 22 kuukauden ajan (työssäoloehto 6 kk + 22 kk =  työssäoloehdon tarkastelujakson pituus 28 kk) tai
  • jos olet juuri ennen kolmanteen maahan töihin siirtymistäsi saanut ansiopäivärahaa eikä ansiopäivärahan enimmäisaika ole sinulla täyttynyt. 

Huom! Kolmannesta maasta Suomeen palaavana et voi liittyä työttömänä työttömyyskassaan. Sinun tulee olla työsuhteessa, jotta voit liittyä kassaan. 

Lähetetyt työntekijät

Olet lähetetty työntekijä, jos menet töihin ulkomaille Suomessa toimivan työnantajan lähettämänä ja kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Työnantajasi tulee hakea sinulle todistus Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisestasi ennen työntekomaahan muuttamista (todistus haetaan joko Eläketurvakeskukselta tai Kelalta riippuen kohdemaasta). Työnantajasi tulee myös maksaa työsi ajalta vakuutuspalkasta maksettavat vakuutusmaksut Suomeen. Lähetettyyn työntekijään sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, joten jäsenyys Lakimiesten työttömyyskassassa kannattaa pitää voimassa työskentelyn ajan. Lähetettynä työntekijänä voit työskennellä yleensä enintään viisi vuotta. Tämän jälkeen status muuttuu paikalta palkatuksi, jolloin kuulut työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin. 

Useassa maassa työskentelevät

Jos työskentelet kahdessa tai useammassa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä samanaikaisesti tai vuorotellen hae Eläketurvakeskukselta A1-todistus. A1-todistuksella osoitetaan, minkä valtion sosiaaliturvan piirin kuulut ja minne sosiaaliturvamaksut maksetaan. Sinun kannattaa säilyttää Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyys, jos sinun katsotaan kuuluvan Suomen sosiaaliturvan piiriin ja työnantaja tilittää sosiaaliturvamaksut Suomeen.

EU-virkamiehet ja -toimihenkilöt

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyys kannattaa pitää voimassa, jos työskentelet virkamiehenä suomalaisen hallinnon alaisuudessa tai toimihenkilönä EU:n palveluksessa ja olet työsopimuksesi tekohetkellä valinnut kuuluvasi suomalaisen lainsäädännön piiriin.

Tilapäinen oleskelu ulkomailla 

Sinun kannattaa pitää voimassa Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyys, jos lähdet ulkomaille muun kuin työn perässä ja oleskelet ulkomailla tilapäisesti. Huomioithan, että voit menettää kerryttämäsi työssäoloehdon Suomessa, jos olet ulkomailla yli 6 kuukautta ilman työtä tai et ole työnhakijana TE-toimistossa tai sinulla ei ole työttömyysturvalaissa määriteltyä hyväksyttävää olla pois työmarkkinoilta.

Jos muutat Suomesta ulkomaille, ilmoita muutosta sekä kassaan että Kelaan. Kela tekee ratkaisun siitä, kuulutko muuton jälkeen edelleen Suomen sosiaaliturvan piirin.