Kort på svenska

Bli medlem i kassan

Du kan bli medlem i Juristernas arbetslöshetskassa om du är en anställd löntagare under 68 år och

  • du har avslutat en juristexamen eller
  • du är juridikstuderande eller
  • om du tack vare dina arbetsuppgifter kan jämföras med en person som genomfört juristexamen.

Medlemsavgiften i Juristernas arbetslöshetskassa är en årsavgift, vars storlek är 59,00 euro för år 2021. Ifall du blir medlem mitt under ett kalenderår betalar du en medlemsavgift för anslutningsåret endast för de månader du är medlem.

Du kan inte vara medlem i en annan arbetslöshetskassa samtidigt. Du måste själv se till att avsluta medlemskapet i någon annan arbetslöshetskassa, när du går med i Juristernas arbetslöshetskassa.

Du kan vara medlem i Juristernas arbetslöshetskassa, även utan medlemskap i fackförbundet.

Genom att gå med i Juristernas arbetslöshetskassa försäkrar du dig i händelse av arbetslöshet. Du kan gå med i Juristernas arbetslöshetskassa antingen som direkt medlem eller via Finlands Juristförbund.

Direkt medlemskap

Ansök om medlemskap i Juristernas arbetslöshetskassa genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett om medlemskap (ladda ner pdf) till oss.

Via Finlands Juristförbund

Om du gör en samtidig ansökan om medlemskap för Juristernas arbetslöshetskassa samt för Juristförbundet, ska du fylla i medlemsansökan via Juristförbundets hemsida (lakimiesliitto.fi). Om du redan är medlem i Juristförbundet och vill försäkra dig genom Juristernas arbetslöshetskassa, ska du ansöka om medlemskap i kassan via Juristförbundets medlemsportal. Om du är juridikstudent, ska du ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan genom att ändå skicka in en ansökan studentmedlemskap (ladda ned pdf) direkt till kassan, även om du redan är medlem i fackföreningen.

Om du vill avsluta ditt medlemskap i Juristernas arbetslöshetskassa, ska du meddela detta skriftligen till oss (via eTjänsten). Utträdet kan träda i kraft tidigast från och med den dag, då den skriftliga anmälningen har inkommit till arbetslöshetskassan eller vid den senare tidpunkten som anges i anmälningen.

Villkor för erhållande av förmån och hur de ansöks

Den förmånsbroschyr (pdf) som ges ut av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (tyj.fi) innehåller information om allmänna villkor för erhållande och ansökande av de förmåner som arbetslöshetskassorna betalar.

Du kan skicka en elektronisk ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och en fortsatt ansökan direkt via eTjänsten. Även en ansökan om alterneringsersättning och ansökan om rörlighetsunderstöd kan skickas via eTjänsten. Först ska du dock fylla i uppgifterna i en ansökningsblankett i pdf-format (tyj.fi), varefter du kan skicka ansökan som bifogad fil via eTjänsten.

Du kan räkna ut en uppskattning av dagpenningens belopp med hjälp av räknaren för inkomstrelaterad dagpenning (tyj.fi).

Kontaktuppgifter

För eventuella frågor, kontakta Juristernas arbetslöshetskassa genom att skicka e-post till adressen palvelut@lakimiestentk.fi.