Edellytykset

Etuuden tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa henkilölle, joka vastaanottaa työttömänä työnhakijana vähintään kaksi kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn tai työhön liittyvän koulutuksen. Liikkuvuusavustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että henkilön päivittäisen työhön tai koulutukseen liittyvän matkan kesto ylittää keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn tai siihen liittyvän koulutuksen takia. 

Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää samaan aikaan ansiopäivärahan kanssa, joten sitä voidaan myöntää myös osa-aikatyön vastaanottavalle, soviteltavan ansiopäivärahan lisäksi. 

Liikkuvuusavustuksen myöntäminen edellyttää, että hakija on työttömyysetuuden saaja välittömästi ennen työsuhteen alkamista. Lisäksi liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos hakijalle ei ole maksettu työttömyysetuutta jostain seuraavasta syystä:

  • korvaukseton määräaika eli karenssi
  • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite
  • työssäolovelvoite
  • ansiopäivärahan omavastuuaika

Liikkuvuusavustusta ei voida myöntää, jos työttömyysetuusoikeus työsuhteen alkaessa puuttuu jostain muusta kuin edellä mainituista syystä.

Avustuksen saamisen estää esimerkiksi:

  • taloudellisen etuuden jaksotusaika työn alkuun ajoittuessaan.
  • jos olet työtön, mutta et ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon työsuhdetta edeltävänä päivänä.

Vaikka sinulla ei esimerkiksi karenssin vuoksi olisi vielä oikeutta ansiopäivärahaan, sinun tulee hakea liikkuvuusavustuksen lisäksi päivärahaa, jotta kassa voi selvittää onko sinulla oikeus päivärahaan ja liikkuvuusavustukseen.

Avustuksen määrä

Liikkuvuusavustuksen määrä on peruspäivärahan suuruinen (32,40 euroa päivässä vuonna 2018), kyseessä on veronalainen etuus ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Vuoden 2018 alusta lukien avustuksen voi saada korotettuna huoltovelvollisuuden ja erityisen pitkien työmatkojen perusteella. Jos työnhakijalla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia, liikkuvuusavustusta maksetaan lapsikorotuksella korotettuna. Lapsikorotuksen määrä vuonna 2018 yhdestä lapsesta on 5,23 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 euroa ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,90 euroa päivässä. Liikkuvuusavustusta maksetaan korotettuna, jos työpaikka sijaitsee tai työhön liittyvä koulutus järjestetään yli 200 kilometrin etäisyydellä aiemmasta asuinpaikasta. Korotusosa on peruspäivärahan korotusosan suuruinen, ja sen suuruus vuonna 2018 on 4,74 euroa päivässä.

Avustuksen kesto

Työn kesto vähintään Avustuksen kesto
2 kk 1 kk (30 päivää) 
3 kk 1,5 kk (45 päivää) 
4 kk 2 kk (60 päivää) 


Hakeminen ja maksaminen

Liikkuvuusavustuksessa on 3 kuukauden takautuva hakuaika.

Avustushakemus pyritään käsittelemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Liikkuvuusavustusta maksetaan takautuvasti siten, että ensimmäinen maksukausi on kaksi viikkoa ja kukin seuraava maksukausi neljä viikkoa. 

Liikkuvuusavustushakemuksen löydät täältä. Voit lähettää hakemuksen kassaan joko postitse tai sähköisesti liitetiedostona eAsiointi-palvelun kautta. Liitä hakemukseen työsopimus tai muu vastaava selvitys, jonka perusteella haet liikkuvuusavustusta. Jos haet liikkuvuusavustusta koulutuksessa ollessasi, toimita kopio työsopimuksesta sen saatuasi. Työsopimuksen voit lähettää myös liitetiedostona eAsiointi-palvelun kautta, valitse tällöin liitteen asiakirjalajiksi työsopimus.   

Liikkuvuusavustusta maksetaan osa-aikatyön ajalta vain niiltä päiviltä, joina työnhakija on tosiasiallisesti tehnyt työtä. Liikkuvuusavustusta ei makseta niiltä päiviltä, joina työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn taikka henkilöstä itsestään johtuvan syyn takia (esim. palkaton vapaa).

Mikäli hakemuksessasi ilmoittamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet tai työ päättyy aiemmin kuin sovittu, ilmoita muutoksista työttömyyskassalle viipymättä.