Edellytykset

Etuuden tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä ja korvata työmatkasta tai muutosta aiheutuneita kustannuksia. Voit saada liikkuvuusavustusta, jos vastaanotat työttömänä työnhakijana vähintään kaksi kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn tai työhön liittyvän koulutuksen. Liikkuvuusavustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että päivittäisen työhön tai koulutukseen liittyvän matkan kesto ylittää keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia tai muutat vastaavalta etäisyydeltä työn tai siihen liittyvän koulutuksen takia. 

Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää samaan aikaan ansiopäivärahan kanssa, joten sitä voidaan myöntää myös silloin, kun olet osa-aikatyössä ja saat soviteltua ansiopäivärahaa. 

Liikkuvuusavustuksen myöntäminen edellyttää, että olet työttömyysetuuden saaja välittömästi ennen työsuhteesi alkamista. Lisäksi voit saada liikkuvuusavustusta, jos sinulle ei ole maksettu työttömyysetuutta jostain seuraavasta syystä

  • korvaukseton määräaika eli karenssi
  • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite
  • työssäolovelvoite
  • ansiopäivärahan omavastuuaika.

Liikkuvuusavustusta ei voida myöntää, jos työttömyysetuusoikeus työsuhteen alkaessa puuttuu jostain muusta kuin edellä mainituista syystä. Avustuksen saamisen estää esimerkiksi taloudellisen etuuden jaksotusaika työn alkuun ajoittuessaan tai jos olet työtön, mutta et ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon työsuhdetta edeltävänä päivänä.

Vaikka sinulla ei esimerkiksi karenssin vuoksi olisi vielä oikeutta ansiopäivärahaan, sinun tulee hakea liikkuvuusavustuksen lisäksi päivärahaa, jotta kassa voi selvittää onko sinulla oikeus päivärahaan ja liikkuvuusavustukseen.

Avustuksen määrä

Liikkuvuusavustuksen määrä on peruspäivärahan suuruinen (32,40 euroa päivässä vuonna 2019), kyseessä on veronalainen etuus ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Voit saada avustuksen korotettuna (korotus 4,74 euroa päivässä vuonna 2019), jos työ- tai koulutusmatka on erityisen pitkä (yli 200 km). Sinulle maksetaan lapsikorotusta, jos sinulla on huollettavanasi alaikäisiä lapsia. Lapsikorotuksen määrä vuonna 2019 yhdestä lapsesta on 5,23 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 euroa ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,90 euroa päivässä. 

Avustuksen kesto

Työn kesto vähintään

Avustuksen kesto

2 kk

1 kk (30 päivää) 

3 kk

1,5 kk (45 päivää) 

4 kk

2 kk (60 päivää) 

Hakeminen ja maksaminen

Liikkuvuusavustuksessa on 3 kuukauden takautuva hakuaika.

Avustushakemus pyritään käsittelemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumispäivästä laskettuna. Liikkuvuusavustusta maksetaan takautuvasti siten, että ensimmäinen maksukausi on kaksi viikkoa ja kukin seuraava maksukausi neljä viikkoa. 

Liikkuvuusavustushakemuksen löydät täältä. Voit lähettää hakemuksen kassaan joko sähköisesti liitetiedostona eAsiointi-palvelun kautta tai postitse. Liitä hakemukseen työsopimus tai muu vastaava selvitys, jonka perusteella haet liikkuvuusavustusta. Jos haet liikkuvuusavustusta koulutuksessa ollessasi, toimita kopio työsopimuksesta sen saatuasi. Työsopimuksen voit lähettää myös liitetiedostona eAsiointi-palvelun kautta, valitse tällöin liitteen asiakirjalajiksi työsopimus.   

Liikkuvuusavustusta maksetaan osa-aikatyön ajalta vain niiltä päiviltä, jolloin tosiasiallisesti olet tehnyt työtä. Liikkuvuusavustusta ei makseta niiltä päiviltä, jolloin työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn taikka henkilöstä itsestään johtuvan syyn takia (esim. palkaton vapaa).

Mikäli hakemuksessasi ilmoittamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet tai työ päättyy aiemmin kuin sovittu, ilmoita muutoksista työttömyyskassalle viipymättä.