Työttömyyskassat maksavat vuoden 2017 alusta uutta etuutta nimeltä liikkuvuusavustus. Etuuden tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. 

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa henkilölle, joka vastaanottaa työttömänä vähintään kaksi kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn, jonka edestakainen työmatka kokoaikatyössä on yli kolme tuntia tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia. Edellytyksenä on lisäksi, että työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Liikkuvuusavustusta on haettava aina ennen työsuhteen alkamista. Tämä merkitsee sitä, että hakemuksen on saavuttava kassaan viimeistään työsuhteen alkamista edeltävänä päivänä.

Liikkuvuusavustuksen määrä on peruspäivärahan suuruinen (32,40 euroa päivässä vuonna 2017), kyseessä on veronalainen etuus eikä siihen makseta korotusosia.

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa:

  • 30 päivän ajan, kun henkilö ottaa vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työn
  • 45 päivän ajan, kun henkilö ottaa vastaan vähintään kolme kuukautta kestävän työn 
  • 60 päivän ajan, kun henkilö ottaa vastaan vähintään neljä kuukautta kestävän työn 

Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää samaan aikaan ansiopäivärahan kanssa, joten sitä voidaan myöntää myös osa-aikatyön vastaanottavalle, soviteltavan ansiopäivärahan lisäksi.

Liikkuvuusavustuksen myöntäminen edellyttää, että hakija on työttömyysetuuden saaja välittömästi ennen työsuhteen alkamista. Lisäksi liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos hakijalle ei ole maksettu työttömyysetuutta jostain seuraavasta syystä:

  • korvaukseton määräaika eli karenssi
  • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite
  • työssäolovelvoite
  • ansiopäivärahan omavastuuaika

Liikkuvuusavustusta ei voida myöntää, jos työttömyysetuusoikeus työsuhteen alkaessa puuttuu jostain muusta kuin edellä mainituista syystä.  Esimerkiksi taloudellisen etuuden jaksotusaika estää työn alkuun ajoittuessaan avustuksen saamisen. 

Liikkuvuusavustusta maksetaan takautuvasti siten, että ensimmäinen maksukausi on kaksi viikkoa ja kukin seuraava maksukausi neljä viikkoa. 

Liikkuvuusavustushakemuksen löydät täältä. Voit lähettää hakemuksen kassaan joko postitse tai sähköisesti liitetiedostona eAsiointi-palvelun kautta.

Toimita liikkuvuusavustushakemus kassalle ennen työsuhteen alkamista. Liitä hakemukseen kopio työsopimuksesta, jonka perusteella haet liikkuvuusavustusta. Jos et ole saanut työsopimusta ennen työsuhteen alkamista, voit toimittaa liitteen meille sen saatuasi. Mikäli hakemuksessasi ilmoittamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia tai työ päättyy aiemmin kuin sovittu, ilmoita muutoksista työttömyyskassalle viipymättä.