Liikkuvuusavustus

Mikä, kenelle ja millä ehdoin?

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa henkilölle, joka työttömänä ottaa vastaan työn pitkän työmatkan päästä kotoa tai muuttaa toiselle paikkakunnalle työn perässä. Etuuden tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä ja korvata työmatkasta tai muutosta aiheutuneita kustannuksia.
Lue lisää

Miten haen avustusta?

Liikkuvuusavustushakemusta ei voi tehdä suoraan sähköisesti eAsioinnin kautta. Hae avustusta täyttämällä ensin pdf-hakemuslomake (tyj.fi). Lähetä täytetty lomake ja liitteet sen jälkeen eAsioinnin kautta erillisinä liitetiedostoina viimeistään 3 kuukauden kuluessa työn tai koulutuksen alkamisesta. Liitä hakemukseen työsopimus tai muu vastaava selvitys, jonka perusteella haet liikkuvuusavustusta. Avustusta haetaan vain kerran eli sinun ei tarvitse lähettää jatkohakemuksia.
Lue lisää

Mikä on avustuksen määrä ja kesto?

Liikkuvuusavustuksen määrä on peruspäivärahan suuruinen. Avustuksen kesto on joko 30/45/60 päivää ja kesto riippuu työsi kestosta.
Lue lisää

Mitä rajoituksia on maksamiselle?

Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan vain tehdyiltä työpäiviltä. Liikkuvuusavustusta maksetaan vain yhden työn perusteella samanaikaisesti. Liikkuvuusavustusta ei makseta niiltä päiviltä, jolloin työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet joko lomautuksen tai henkilöstä johtuvan syyn takia (esimerkiksi palkaton vapaa tai sairaus).
Lue lisää