Mikä, kenelle ja millä ehdoin?

Mikä on liikkuvuusavustus?

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa henkilölle, joka työttömänä ottaa vastaan työn pitkän työmatkan päästä kotoa tai muuttaa toiselle paikkakunnalle työn perässä. Avustuksen saamiseksi riittää myös lyhyt yhden arkipäivän mittainen työttömyys, jos edellytykset avustuksen saamiseksi muutoin täyttyvät.

Etuuden tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä ja korvata työmatkasta tai muutosta aiheutuneita kustannuksia.

Liikkuvuusavustus ei ole työttömyysetuus samalla tavoin kuin ansiopäiväraha, joten avustuksen saamiseen ei liity samanlaisia rajoituksia kuin ansiopäivärahassa.

Liikkuvuusavustus on veronalainen etuus ja sitä maksetaan palkan päälle enintään 60 päivän ajan.

Kenelle ja millä ehdoin avustusta maksetaan?

Voit saada liikkuvuusavustusta, jos

  • sinulla on oikeus ansiopäivärahaan juuri ennen työsi alkamista (mahdollinen meneillään oleva karenssi- tai omavastuuaika ei estä liikkuvuusavustuksen saamista)
  • vastaanotat vähintään kaksi kuukautta kestävän työ- tai virkasuhteessa tehtävän työn tai siihen liittyvän koulutuksen
  • päivittäisen työhön tai koulutukseen liittyvän matkan kesto ylittää keskimäärin kolme tuntia, ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia tai muutat vastaavalta etäisyydeltä työn tai siihen liittyvän koulutuksen takia.

Väliaikainen lakimuutos: Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön jo kahden tunnin työmatkan perusteella (sovelletaan 12.6.2020–30.11.2021 alkavissa työsuhteissa)

Sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja lähettää ansiopäivärahahakemus myös lyhyen työttömyysajan osalta liikkuvuusavustushakemuksen lisäksi.

Liikkuvuusavustusta ei voida myöntää, jos oikeutesi ansiopäivärahaan on evätty jostain muusta syystä kuin karenssi- tai omavastuuajan takia. Siten avustuksen saamisen estää esimerkiksi työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellisen etuuden jaksotus työn alkuun ajoittuessaan tai jos olet työtön, mutta et ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon työsuhdetta edeltävänä päivänä.