Mitä rajoituksia on maksamiselle?

Rajoitukset maksamiselle

Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan vain tehdyiltä työpäiviltä.

Liikkuvuusavustusta maksetaan vain yhden työn perusteella samanaikaisesti.

Liikkuvuusavustusta ei makseta niiltä päiviltä, jolloin työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet joko lomautuksen tai henkilöstä johtuvan syyn takia (esimerkiksi palkaton vapaa tai sairaus).

Ilmoita olosuhteiden muutoksista

Ilmoita työttömyyskassaan, jos työ päättyy ennakoitua aiemmin tai työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet joko lomautuksen tai muun syyn takia.

Voit ilmoittaa olosuhteiden muutoksista lähettämällä viestin eAsioinnin kautta.

Jos olet saanut liikaa liikkuvuusavustusta, peritään liikaa maksettu etuus takaisin.

Lue lisää takaisinperintätilanteesta

Tiesitkö tämän?

Voit saada ansiopäivärahaa sekä liikkuvuusavustusta samanaikaisesti osa-aikatyön ajalta.