Finanssivalvonta on vahvistanut kassan voimassa olevat säännöt 26.11.2015.