Lakimiesten työttömyyskassa on vuonna 1980 perustettu palkansaajakassa, joka maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia. Lakimiesten työttömyyskassaan kuuluu noin 12 000 jäsentä. Työttömyyskassalain mukaan työttömyyskassat ovat keskinäisen vastuun perusteella toimivia yhteisöjä. Työttömyyskassoissa etuuksien toimeenpanoa valvoo Finanssivalvonta, joka seuraa ja tarkastaa, että työttömyyskassat noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa sekä käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja.