Yleistä

Lakimiesten oma työttömyyskassa

Lakimiesten työttömyyskassa on vuonna 1980 perustettu palkansaajakassa, joka maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia. Lakimiesten työttömyyskassaan kuuluu lähes 13 000 jäsentä.

Työttömyyskassat ovat keskinäisen vastuun perusteella toimivia yhteisöjä, jotka hoitavat julkista tehtävää ja niiden toimintaa säätelevät lait. Työttömyyskassojen osalta julkisen vallan käyttäminen ja julkisen tehtävän hoitaminen perustuvat työttömyyskassalakiin. Etuuksien maksatuksessa keskeisimmät lait ovat työttömyysturvalaki ja vuorotteluvapaalaki.

Työttömyyskassoissa etuuksien toimeenpanoa valvoo Finanssivalvonta, joka seuraa ja tarkastaa, että työttömyyskassat noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa sekä käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja.