Jos teet työttömänä ollessa satunnaisia työpäivä työ- tai virkasuhteessa tai aloitat osa-aikatyön, ilmoita asiasta kassaan merkitsemällä hakemukseen työpäivän kohdalle ”työssä” sekä merkitse tekemäsi päiväkohtaiset työtunnit. Liitä hakemukseen mukaan palkkalaskelma saadusta ansiosta sekä työsuhteen alkaessa tulee kassaan toimittaa myös työsopimus, nimittämiskirja tai virkamääräys. Ilmoita osa-aikatyöstäsi myös työ- ja elinkeinotoimistoon. Satunnaisen työpäivän sisältävä koko hakujakso (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi) sovitellaan ottaen huomioon työstä saatu bruttotulo. Soviteltu ansiopäiväraha maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä. Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön ajalta edellyttää, että työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta.

Työtulot huomioidaan vain ns. suojaosan ylittäviltä osin. Suojaosan määrä on 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljässä kalenteriviikossa. Suojaosan ylittävästä työtulon osuudesta huomioidaan 50 prosenttia ansiopäivärahaa vähentävänä etuutena. Jos työtulo nousee enintään suojaosan määrään, ei tuloja sovitella vaan maksetaan täyttä päivärahaa koko hakujaksolta.