Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Korvausta laskettaessa ei lapsikorotuksia eikä korotettuja ansio-osia oteta huomioon. Korvaus on veronalaista tuloa.

Saat suuntaa-antavan arvion vuorottelukorvauksesi määrästä täältä. Jos kuukausipalkkasi on enemmän kuin taulukossa mainittu 5000 euroa, voit arvioida vuorottelukorvauksesi määrän käyttämällä ansiopäivärahalaskuria (vuorottelukorvaus on 70 % ansiopäivärahasta).