Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Peruspäivärahan suuruinen perusosa (32,40 euroa / päivä vuonna 2019) on kaikille sama, kun taas ansio-osan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävästä, vähintään 26 kalenteriviikon aikana ansaitusta palkkatulosta.

Ansiopäivärahaan maksetaan lapsikorotus, jos sinulla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi/lapsia. Voit saada myös ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun

Voit laskea suuntaa-antavan arvion ansiopäivärahastasi päivärahalaskurin avulla