Ensimmäisen hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat liitteet ovat pääsääntöisesti:

  • Työsopimus, nimittämiskirja tai virkamääräys.
  • Työnantajan laatima palkkatodistus vähintään 26 täydeltä kalenteriviikolta työttömyyttä edeltävältä ajalta tai vaihtoehtoisesti kopiot palkkalaskelmista vastaavalta ajalta. Pelkkä viimeinen palkkalaskelma ei ole riittävä asiakirja palkkatietojen ilmoittamiseksi. Palkkatiedoissa tulee käydä ilmi mahdolliset palkattomat ajat sekä eritellä peruspalkkaan kuulumattomat erät, kuten lomarahat ja tulospalkkiot. Tulospalkkioiden tms. erien osalta tarvitaan lisäksi työnantajan antama selvitys ko. erien ansainta-ajasta ja niiden ansaintaperusteesta.
  • Irtisanomisilmoitus, jos sinut on irtisanottu.
  • Työsuhteen päättymiseen liittyvä sopimus, jos sellainen on tehty.
  • Lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu.
  • Palkkalaskelmat lomautuskuukausilta sekä lomautuskuukausien välisiltä ajoilta, jos sinut on lomautettu.
  • Selvitys työttömyyden aikana saamistasi muista tuloista ja sosiaalietuuksista.
  • Henkilökohtainen viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa (ml. maa- ja metsätaloustoimintaa).

Saatamme joutua pyytämään hakemuksen käsittelyn yhteydessä sinulta myös muita liitteitä, sillä hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavat liitteet vaihtelevat mm. sen mukaan, oletko työtön, lomautettu vai osa-aikatyöntekijä. Jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksesi käsittelemiseksi, olemme sinuun yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla.