Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Voit hakea päivärahaa kassalta jatkohakemuksella joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa takautuvasti. Hakemuksen yhteydessä kassaan tulee toimittaa kopio työsopimuksesta, irtisanomisilmoitus (jos työsuhde on irtisanottu) sekä palkkatodistus työsuhteen ajalta. Jos 26 kalenteriviikon työssäoloehto ei ole täyttynyt uudelleen työjakson jälkeen, maksetaan samaa päivärahaa kuin ennen työssäolojaksoa eikä uutta omavastuuaikaa aseteta. Myöskään enimmäismaksuaika ei ala alusta.