Jos saat lasten kotihoidon tukea, se vähennetään ansiopäivärahastasi (kuntalisää ei vähennetä). Jos tuki maksetaan puolisollesi, se vähennetään ansiopäivärahastasi silloin, kun puolisosi käy työssä, hän opiskelee, hänellä on yritystoimintaa tai hän on työkyvytön. Puolisollesi maksettava kotihoidon tuki ei vaikuta ansiopäivärahaasi silloin, kun hän hoitaa itse lasta eikä hänellä sen takia ole oikeutta työttömyysetuuteen, hän on työtön ja kotihoidon tuki vähennetään hänen päivärahastaan tai jos hän saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa kotihoidon tuen lisäksi.