Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa (300 pv), olet edelleen terveydellisistä syistä kykenemätön työhön ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai se on hylätty. Jos olet työ- tai virkasuhteessa, edellytetään lisäksi, että työnantajallasi ei ole tarjota sinulle työkykysi mukaista työtä. 

Ansiopäivärahan saamiseksi sinun tulee myös täyttää työssäoloehto ja ilmoittautua työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon). 

Toimita ainakin seuraavat liitteet ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksesi yhteydessä: 

  • työnantajan laatima palkkatodistus palkatonta sairauslomaa edeltävältä ajalta vähintään 26 täydeltä kalenteriviikolta. Palkkatodistuksessa tulee käydä ilmi mahdolliset palkattomat ajat, eritellä peruspalkkaan kuulumattomat erät sekä ajat, joilta olet saanut alennettua sairausajan palkkaa. 
  • jos olet työ- tai virkasuhteessa, toimita työnantajan antama kirjallinen ilmoitus siitä onko työnantajalla tarjota työkykysi mukaista työtä.
  • voimassa oleva lääkärintodistus.
  • ilmoita ansiopäivärahahakemuksessa onko työkyvyttömyyseläkehakemuksesi vireillä tai jos se on hylätty, toimita kopio päätöksestä.