24.9.2021

500 euron suojaosa työtuloille pysyy voimassa marraskuun loppuun

Syyskuun 2021 loppuun voimassa olevia työttömyysturvan poikkeussäännöksiä jatketaan marraskuun 2021 loppuun.

Työttömyysetuuden suojaosa on 500 euroa kuukaudessa

Työttömyysetuuden suojaosa on marraskuun loppuun saakka 500 euroa kuukaudessa tai 465 euroa neljän kalenteriviikon aikana.

Työttömyysetuuden suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärä, jonka työnhakija voi ansaita, ilman että työtulo pienentää työttömyysetuuden määrää. Suojaosa koskee osittain työllistyvän työtuloa tai sivutoimisen tai lyhytkestoisen yritystoiminnan aikana ansaittua yritystuloa.

Lakimuutos on voimassa 1.6.2020–30.11.2021 alkavissa hakujaksoissa.

Liikkuvuusavustusta voi saada kahden tunnin työmatkan perusteella

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän edestakaisen matkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Lakimuutos on voimassa 12.6.2020–30.11.2021 alkavissa työ- tai virkasuhteissa.

Työtulojen sovittelu eräissä tilanteissa

Työtulojen sovittelun selkeytystä koskevaa lakimuutosta jatketaan myös marraskuun loppuun.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päivärahan sovittelujakso on aina joko kuukausi tai neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta etuusoikeutta ei olisi. Kaikki kyseisen kuukauden tai neljän peräkkäisen kalenteriviikon aikana maksetut palkat huomioidaan työttömyysetuuden sovittelussa, vaikka palkka olisi maksettu sellaisena päivänä, jolta henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Lakimuutos on voimassa 11.5.2020–30.11.2021 alkavissa hakujaksoissa.

Tulojen ilmoittaminen sivutoimisella yrittäjällä

Sivutoimisen yrittäjän tulo voidaan huomioida oman ilmoituksen perusteella silloin, jos yrittäjän saama tulo on laskenut koronavirusepidemian vuoksi ja työttömyysetuuden hakujakso alkaa 11.5.2020–30.11.2021.

Yleensä sivutoimisen yrittäjän saama ansiotulo huomioidaan työttömyysetuuden sovittelussa edellisen vuoden verotuspäätöksen perusteella, kun yritystoimintaa on harjoitettu pidempään.


Lue lisää ja katso kooste kaikista voimassa olevista väliaikaisista lakimuutoksista.