Aktiivimallin leikkuri poistuu
6.12.2019

Aktiivimallin leikkuri poistuu 1.1.2020

Eduskunta on tehnyt päätöksen aktiivimallin purkamisesta. Työttömän aktiivisuutta ei seurata eikä aktiivimalli leikkaa enää työnhakijoiden työttömyysturvaa 1.1.2020 lukien.

Aktiivimalli on edellyttänyt täyden ansiopäivärahan saamiseksi riittävää määrää työskentelyä, yritystoimintaa tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Työttömyysturvaa on leikattu 4,65 prosentilla kolmen kuukauden ajaksi, jos työtön ei ole osoittanut riittävää aktiivisuutta.