Etuuksien määrä nousee
6.1.2020

Etuuksien määrä nousee 1.1.2020

Peruspäivärahan korotus nostaa kaikkien saajien ansiopäivärahaa

Vuonna 2020 peruspäivärahan määrää korotetaan nykyisestä 32,40 eurosta päivässä 33,66 euroon päivässä. Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Peruspäivärahan korotus nostaa kaikkien saajien ansiopäivärahaa.

Peruspäivärahan korotus nostaa myös liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvauksen tasoa, sillä niiden määrään vaikuttaa peruspäivärahan suuruus.

Lapsikorotukset nousevat

Ansiopäivärahaan ja liikkuvuusavustukseen maksetaan lapsikorotus, jos etuuden saajalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi. Vuonna 2020 lapsikorotusta maksetaan 5,28 euroa (5,23 euroa vuonna 2019) yhdestä lapsesta, 7,76 euroa (7,68 euroa vuonna 2019) kahdesta lapsesta ja 10,00 euroa (9,90 euroa vuonna 2019) kolmesta tai useammasta lapsesta päivässä.

TyEL-vähennys pienenee – vaikuttaa, jos päivärahan suuruus lasketaan vuoden 2020 aikana

Ansiopäivärahan suuruutta määriteltäessä palkkaan tehdään lakisääteinen TyEL-vähennys. Vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennyksen suuruus on 4,24 %, jos ansiopäiväraha on laskettu vuoden 2019 aikana. Vuonna 2020 prosenttivähennys laskee 4,14 %:iin. Jos ansiopäivärahan suuruus lasketaan ensi vuoden aikana, niin vähennyksen pienenemisen takia ansiopäivärahan määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2019.

Aktiivimallin poistuminen voi myös vaikuttaa ansiopäivärahan määrään ensi vuoden alusta.