Lomautetun yritystoimintaa tai opiskelua ei tutkita TE-toimistossa
31.3.2020

Lomautetun yritystoimintaa tai opintoja ei tutkita TE-toimistossa

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lakimuutoksen, joka on voimassa 1.4.2020 – 31.7.2020. Lakimuutoksen tarkoituksena on sujuvoittaa työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa työ- ja elinkeinotoimistoissa koronavirustilanteen aikana.

Kun työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ilmoittautuvan henkilön lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, hänellä on oikeus työttömyyspäivärahaan 16.3. – 31.7.2020 välisenä aikana mm. yritystoiminnan tai opiskelun estämättä. TE-toimisto ei siis työvoimapoliittista lausuntoa antaessaan tutki em. seikkoja.

Lomautetun oikeuteen saada työttömyyspäivärahaa ei vaikuta myöskään työstä kieltäytyminen tai työllisyyssuunnitelmaan liittyvä laiminlyönti. Mikäli henkilö kuitenkin kieltäytyy työnantajan hänelle yksilöidysti tarjoamasta työstä, sovelletaan henkilön menettelyyn normaaleja karenssisäännöksiä.

TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon lomautuksen perusteella enintään 31.7.2020 asti. Jos lomautus jatkuu tämän jälkeen, TE-toimisto selvittää, täyttyykö lomautetun muut työttömyysetuuden saamisen edellytykset ja antaa uuden lausunnon 1.8.2020 alkaen.

Mikäli lomautetulla henkilöllä on yritystoiminnasta tuloa, se otetaan edelleen huomioon soviteltua työttömyysturvaa varten.

Lue lisää: HE 27/2020