Väliaikaisia parannuksia työnteon kannustimiin
5.6.2020

Suojaosaa korotetaan ja liikkuvuusavustuksen ehtoja kevennetään väliaikaisesti

Työttömyysetuuden 300 euron suojaosaa korotetaan

Työttömyysetuuden suojaosaa korotetaan väliaikaisesti nykyisestä 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa ja 279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana. Työttömyysetuuden suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärä, jonka työnhakija voi ansaita, ilman että työtulo pienentää työttömyysetuuden määrää. Työtulo voi olla ansaittu osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, lyhytkestoisesta tai sivutoimisesta yritystoiminnasta tai kokoaikatyöstä, josta sinut on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä.

Jos työtuloa on yli suojaosan, maksetaan työttömyysetuus tällöin soviteltuna. Suojaosan ylittävästä tulosta yleensä puolet pienentää työttömyysetuuden määrää.

Työttömyysetuuden suojaosan korotusta koskeva laki on voimassa, kun työttömyysetuutta maksetaan 1.6.2020-31.10.2020 väliseltä hakujaksolta.

Liikkuvuusavustusta voi saada entistä lyhyemmän työmatkan perusteella

Liikkuvuusavustusta voidaan väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän edestakaisen matkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijasta tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia. Muutos ei koske työhön liittyvää koulutusta.

Liikkuvuusavustus on työttömille tarkoitettu avustus, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä ja korvata työmatkasta tai muutosta aiheutuneita kustannuksia.

Liikkuvuusavustusta entistä lyhyemmän työmatkan perusteella voidaan maksaa 12.6.2020-31.10.2020 alkaneen työn johdosta.


Lisäys 12.6.2020: Lisätty uutiseen liikkuvuusavustusmuutosta koskeva voimaantulopäivä.