Tulorekisteritiedot otetaan käyttöön
12.12.2019

Tulorekisteritiedot otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen

Lakimiesten työttömyyskassa alkaa saada tulorekisteristä palkka- ja palvelussuhdetietoja 1.1.2020 alkaen. Tulorekisterin myötä sinun ei tarvitse toimittaa enää niin paljoa liitteitä kassaan ja jatkossa kysymme sinulta vain niitä tietoja, joita emme saa tulorekisteristä.

Millaisia tietoja saamme tulorekisteristä?

Työnantajilla on 1.1.2019 lukien ollut velvollisuus ilmoittaa työntekijöidensä palkkatiedot tulorekisteriin. Työnantaja voi ilmoittaa palkat joko suppeasti tai laajasti sekä ilmoittaa myös vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana. Laajempaa ilmoitustapaa käyttäessä työnantaja ilmoittaa maksamansa palkat eritellymmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin myös vapaaehtoisia tietoja kuten palkan ansainta-aikaa tai palvelussuhdetta koskevat tiedot. Tulorekisteri helpottaa ja nopeuttaa etuusasiasi käsittelyä erityisesti silloin, kun työnantajasi on ilmoittanut tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja myös vapaaehtoisia tietoja. Jos työnantajasi ilmoittamat tiedot tulorekisteriin eivät riitä hakemuksesi käsittelemiseksi, joudumme jatkossakin pyytämään sinulta palkka- ja työsuhdetietoja.

Yritystoiminnan tuloja emme saa tulorekisteristä, joten ne tiedot pyydetään jatkossakin hakijoilta.

Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Katso myös: Työttömyyskassan tarvitsemat tiedot tulorekisteristä

Jos haet etuutta kassalta vuoden 2020 alussa

Saamme tulorekisterin tiedot käyttöön heti vuodenvaihteessa, mutta tietojen hakemiseen ei voida käyttää automaattista rajapintaa heti 1.1.2020 alkaen. Toivomme, että siirtymävaiheessa toimitat palkkatodistuksen ja muut liitteet entiseen tapaan. Näin nopeutat etuusasiasi käsittelyä alkuvuoden osalta.

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää tietoja kansalaisille maksetuista palkoista ja vuodesta 2021 lähtien myös eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajat ja muut suorituksen maksajat ilmoittavat tulotiedot tulorekisteriin reaaliaikaisesti jokaisen maksupäivän jälkeen. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Kuka tulorekisteristä vastaa?

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke. Valtiovarainministeriö vastaa hankkeen yleisestä ohjauksesta. Verohallinnon vastuulla on tulorekisterin käytännön toteutus. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö toimii rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena.

Lisätietoa tulorekisteristä tulorekisterin sivuilta.