Työtulojen sovittelu muuttuu maksuperusteiseksi
26.3.2019

Työtulojen sovittelu muuttuu maksuperusteiseksi 1.4.2019

Jos työllistyt osittain, voit hakea soviteltua ansiopäivärahaa. Nykyisin työtulo vaikuttaa sovittelussa sillä hakujaksolla, jolloin työ on tehty (riippumatta työtulon maksupäivästä). Huhtikuusta lähtien työtulo vaikuttaa ansiopäivärahan sovittelussa sillä hakujaksolla, jolloin palkka on maksettu.

Jos esimerkiksi teet osa-aikatyötä huhtikuussa ja sen palkka maksetaan vasta toukokuussa, saat huhtikuulta ansiopäivärahan täysimääräisenä ja toukokuulta sinulle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa, jossa on huomioitu myös osa-aikatyön palkka. Käytännössä sovittelun piiriin tulee sama palkkasumma kuin nykyisin, ainoastaan tulon huomioimisen ajankohta muuttuu.

Muutoksella halutaan vähentää soviteltuun työttömyysetuuteen liittyviä maksuviiveitä. Muutoksesta huolimatta joissain tilanteissa työtulo huomioidaan jatkossakin sillä ajanjaksolla, jolloin työ on tehty, tämä koskee esimerkiksi lyhennetylle työviikolle lomautettuja, jotka tekevät osa-aikatyötä toiselle työnantajalle tai jotka saavat tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta.

Työtulojen sovittelua koskeva lakimuutos tulee voimaan siten, että ennen 1.4.2019 tehty työ huomioidaan työn ansainta-ajankohdan mukaan. 1.4.2019 ja sen jälkeen tehty työ huomioidaan silloin, kun työstä maksetaan palkka. Jos haet soviteltua päivärahaa siten, että hakujakso koskee sekä maalis- että huhtikuuta (esim. 15.3.-14.4.2019), sovittelu tehdään maaliskuun hakujaksolta ansaintaperusteisesti ja huhtikuulta maksuperusteisesti. Esimerkkitapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että jos ajalle 1.-14.4. ei osu palkan maksupäivää, maksettaisiin ko. ajalta täyttä päivärahaa.

Ohjeita sovitellun päivärahan hakijalle

  1. Merkitse jatkossakin hakemukseen työtunnit palkkatyöstä entiseen tapaan niille päiville, jolloin työ on tehty. Tieto työpäivistä on olennainen, sillä lakimuutos ei tuo muutosta työssäoloehdon kertymiseen tai aktiivisuusedellytyksen täyttymiseen palkkatyöllä. Jatkossakin työssäoloehtoa seurattaessa työtunnit kohdennetaan niille kalenteriviikoille, joiden aikana työtunnit on tehty ja aktiivisuus katsotaan tapahtuneeksi tosiasiallisina työpäivinä.
  2. Osa-aikatyön alkaessa toimita hakemuksen liitteeksi työsopimus tai vastaava.
  3. Palkkalaskelma tai muu vastaava tarvitaan jatkossa vasta sen hakemuksen yhteydessä, jonka aikana palkka on maksettu.