21.12.2020

Vuodenvaihteen muutokset ja muut olennaiset asiat

Tulorekisteri ja etuustiedot

Lakimiesten työttömyyskassa alkaa saada tulorekisteristä etuuden hakijaa koskevia eläke- ja etuustietoja 1.1.2021 lähtien. Samasta päivästä lukien ilmoitamme tulorekisteriin myös tiedot maksamistamme etuuksista (ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus ja liikkuvuusavustus). Palkkatiedot, joita käytämme apuna etuusasian ratkaisemisessa, olemme saaneet jo aiemmin tulorekisteristä.

Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä sellaiset etuus- ja palkkatiedot, jotka vaikuttavat kassan maksaman etuuden määrään tai etuusoikeuteen.

Ilmoita jatkossakin etuushakemuksen täyttämisen yhteydessä, jos olet hakenut tai saat jotain muuta etuutta/eläkettä. Sinun ei välttämättä tarvitse liittää jatkossa muiden etuuksien päätöstietoja hakemukseesi, jos saamme tiedot suoraan tulorekisteristä.

Lue lisää:

Ansiopäivärahan määrään liittyvät muutokset

Ansiopäiväraha nousee hieman ensi vuonna indeksikorotuksesta johtuen. Ennen vuotta 2021 työttömäksi jääneillä päiväraha nousee vuodenvaihteessa useimmiten 1-6 euroa kuukaudessa.

Vuoden 2021 lukuja (suluissa vuoden 2020 luvut):

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, ennen työttömyyttä ansaitun palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta ja mahdollisista korotusosista.

Ansiopäivärahan perusosa vuonna 2021 on 33,78 €/pv (33,66 €/pv).

Lapsikorotukset:

  • 1 lapsi 5,30 €/pv (5,28 €/pv)
  • 2 lasta 7,78 €/pv (7,76 €/pv)
  • 3 lasta tai enemmän 10,03 €/pv (10,00 €/pv).

Prosenttivähennys (ns. TyEL-vähennys) palkkaan päivärahaa laskettaessa on 4,34 % (4,14 %).

Lue lisää:

Päättyvät lakimuutokset

Vuoden 2020 lopussa päättyy joidenkin määräaikaisten lakimuutosten voimassaolo. Näitä ovat esimerkiksi työttömyysturvan omavastuuaikaan, työssäoloehdon pituuteen ja enimmäisajan kulumiseen liittyvät poikkeukset. Nämä vaikuttavat ansiopäivärahaan seuraavalla tavalla:

  • Jos ensimmäinen maksettava työttömyysetuuspäivä osuu vuoden 2021 puolelle, voidaan ansiopäivärahan maksaminen aloittaa vasta viiden päivän omavastuuajan jälkeen. Jos työttömyysetuuden maksaminen on alkanut viimeistään 31.12.2020, kaikilta omavastuupäiviltä voidaan maksaa työttömyysetuutta.
  • Jos ensimmäinen maksettava ansiopäivärahapäivä osuu vuoden 2021 puolelle, edellytetään vähintään 26 työskentelyviikkoa (13 viikon sijaan) ansiopäivärahan saamiselle.
  • Ansiopäivärahan enimmäisaikapäivät alkavat taas kulua, kun päivärahaa maksetaan 1.1.2021 tai sen jälkeen. Ansiopäivärahaa voi saada enintään 300, 400 tai 500 päivää työhistorian pituuden ja iän mukaan. Enimmäisaika ei ole kulunut lomautetuilla 16.3.–31.12.2020 ja kokonaan työttömillä 1.7.–31.12.2020.
  • TE-toimisto tutkii taas 1.1.2021 lukien, onko lomautetun yritystoiminta pää- vai sivutoimista. TE-toimisto ei ole tutkinut lomautetun yritystoimintaa 16.3.–31.12.2020.

Lue lisää:

Verokortti vuodelle 2021

Saamme jäsenten verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa, joten sinun ei tarvitse erikseen toimittaa vuoden alussa saamaasi palkkaverokorttia meille.

Työttömyyskassan maksamista etuuksista pidätetään veroa automaattisesti palkkatuloa varten olevan pidätysprosentin mukaisesti, kuitenkin vähintään 25 prosentin mukaan.

Jos tilaat verokortin etuutta varten, pidätetään vero muutosverokortin mukaisella veroprosentilla. Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua suoraan kassaan Verohallinnon OmaVero-palvelusta (vero.fi). Tieto verottajalta siirtyy kassaan sähköisesti ja on käytössä seuraavana arkipäivänä.

Huomioithan, että emme saa verottajalta automaattisesti muuttuneita verotietojasi, silloin kun uusi verokortti on laskettu palkkatulolle.