Yrittäjän työttömyysturva koronatilanteessa
26.4.2020

Yrittäjän työttömyysturva koronatilanteessa

Päätoimisesti yritystoiminnassa työllistyvällä henkilöllä ei yleensä ole oikeutta työttömyysturvaan. Yrittäjä voi saada ansiopäivärahaa, jos yritystoiminta on lopetettu, tai se on lyhytkestoista taikka sivutoimista.

Päätoimiset yrittäjät pääsevät nyt kuitenkin väliaikaisesti työttömyysturvan piiriin ilman yritystoiminnan lopettamista. Yrittäjät, joiden yritystoimintaan koronavirusepidemia on vaikuttanut haitallisesti, voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea Kelalta. Työmarkkinatuki on yksi työttömyysturvan muoto. Lakimuutos yrittäjien oikeudesta työmarkkinatukeen tuli voimaan 8.4.2020 ja sitä sovelletaan 16.3. – 30.6.2020.

Ansiopäivärahan osalta yrittäjän työttömyysturvaan ei tehty muutoksia.

Lisätietoa työmarkkinatuen saamisen ehdoista ja tuen hakemisesta:

Kaavio yrittäjän oikeudesta työttömyysturvaan

Kuva: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ