Vuorottelukorvaus

Mikä, kenelle ja millä ehdoin?

Työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä sopia, että työntekijä jää pois työstä vuorotteluvapaalle ilman palkkaa määräajaksi ja työnantaja sitoutuu palkkaamaan hänen tilalleen TE-toimistossa olevan työttömän työnhakijan. Vuorotteluvapaajärjestelyllä halutaan tukea työssäkäyvien jaksamista ja samalla edistää työllistymistä. Kyseessä on vapaaehtoinen järjestely ja asiasta sovittaessa työnantaja ja työntekijä tekevät vuorotteluvapaasta kirjallisen sopimuksen. Lakimiesten työttömyyskassa maksaa jäsenilleen vuorotteluvapaan ajalta veronalaista vuorottelukorvausta.
Lue lisää

Miten haen korvausta?

Vuorottelukorvaushakemusta ei voi tehdä suoraan sähköisesti eAsioinnin kautta. Hae korvausta täyttämällä ensin pdf-hakemuslomake (tyj.fi). Lähetä täytetty lomake ja liitteet sen jälkeen eAsioinnin kautta erillisinä liitetiedostoina viimeistään 3 kuukauden kuluessa vapaan alkamisesta.
Lue lisää

Mikä on korvauksen määrä ja kesto?

Sinulle maksetaan vuorottelukorvausta vuorotteluvapaasi ajalta. Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessä. Vuorotteluvapaa voi kestää vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää.
Lue lisää

Mitä rajoituksia on maksamiselle?

Vuorotteluvapaakorvauksen maksamisen voi estää esimerkiksi työnantajan vuorotteluvapaan aikana maksama palkka tai päätoiminen yritystoiminta.
Lue lisää