Mikä on korvauksen määrä ja kesto?

Korvauksen määrä

Sinulle maksetaan vuorottelukorvausta vuorotteluvapaasi ajalta. Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessä. Korvausta laskettaessa ei lapsikorotuksia eikä korotettuja ansio-osia oteta huomioon.

Näet arvion vuorottelukorvauksestasi vuorottelukorvaustaulukosta (tyj.fi).

Korvauksen verotus

Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa.

Vuorottelukorvauksesta pidätetään veroa automaattisesti palkkatuloa varten olevan pidätysprosentin mukaisesti, kuitenkin vähintään 25 prosentin mukaan. Saamme jäsenten verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa, joten sinun ei tarvitse erikseen toimittaa vuoden alussa saamaasi palkkaverokorttia meille.

Jos tilaat verokortin etuutta varten, pidätetään vero muutosverokortin mukaisella veroprosentilla. Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua suoraan kassaan Verohallinnon OmaVero-palvelusta (vero.fi). Tieto verottajalta siirtyy kassaan sähköisesti ja on käytössä seuraavana arkipäivänä. Huomioithan, että emme saa verottajalta automaattisesti muuttuneita verotietojasi, silloin kun uusi verokortti on laskettu palkkatulolle.

Ilmoitamme Verohallinnolle tiedot maksetuista etuuksista ja suoritetuista ennakonpidätyksistä.

Vuorotteluvapaan kesto

Vuorotteluvapaa voi kestää vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaata ei ole mahdollista jaksottaa, vaan vapaa on aina pidettävä yhdessä jaksossa. Vuorotteluvapaata on kuitenkin mahdollista em. kestoa koskevien rajojen puitteissa pidentää. Pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.