Liity jäseneksi 

Työttömyyskassan jäsenmaksu on 59 euroa vuodelle 2021. Jos liityt kesken vuotta, maksat jäsenmaksun vain jäsenyyskuukausilta. 

Ansiopäivärahasi

Arvioi ansiopäivärahasi laskurilla (tyj.fi), jossa voit myös laskea työtulon tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi. 

eAsiointi

Jäsenille sähköinen asiointikanava, jossa voi hakea etuuksia, lähettää viestejä ja liitteitä sekä tarkastella tietoja. 

Käsittelyssä nyt

30.7.2021 saapuneet ensimmäiset hakemukset

30.7.2021 saapuneet jatkohakemukset

Ajankohtaista

Kokouskutsu Lakimiesten työttömyyskassan ylimääräiseen kassan kokoukseen

Tiedote 16.6.2021

Kokous pidetään tiistaina 7.9.2021 ja siinä päätetään Lakimiesten työttömyyskassan sulautumisesta Lääkärien työttömyyskassaan.

Lue lisää

500 euron suojaosa työtuloille pysyy voimassa syyskuun loppuun

Uutinen 8.6.2021

Myös liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennystä ja sovitellun päivärahan maksamisen selkeytystä koskeva väliaikainen lainsäädäntö pysyy voimassa 30.9.2021 asti.

Lue lisää

Sulautumisvalmistelut käynnissä Lakimiesten työttömyyskassan ja Lääkärien työttömyyskassan kesken

Tiedote 19.5.2021

Suunnitelman mukaan Lakimiesten työttömyyskassa sulautuisi Lääkärien työttömyyskassaan 1.1.2022.

Lue lisää

Lakimiesten työttömyyskassan uudeksi työntekijäksi on valittu Marjo Helisma

Tiedote 22.4.2021

Helisma on valittu jäsenasiavastaavan tehtävään ja hänen vastuullaan on jäsenyysasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen sekä niiden kehittäminen.

Lue lisää

500 euron suojaosa työtuloille pysyy voimassa kesäkuun loppuun

Uutinen 10.3.2021

Myös liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennystä ja sovitellun päivärahan maksamisen selkeytystä koskeva väliaikainen lainsäädänto pysyy voimassa 30.6.2021 asti.

Lue lisää

Palaute: "Vaikeassa tilanteessa oli mukava tunne, että voi luottaa kassan toimintaan ja sai ystävällistä palvelua, kiitos!"

Tiedote 2.2.2021

Annoitte palautetta toiminnastamme joulukuussa tehdyllä jäsenkyselyllä – kiitämme jokaisesta palautteesta! Jäsentemme tyytyväisyys toimintaamme kohtaan on ennätyskorkealla!

Lue lisää

Ansiopäiväraha

Voit saada päivärahaa, jos olet työtön, lomautettu tai osa-aikatyössä. 

 

Liikkuvuusavustus

Voit saada avustusta muutto- tai työmatkakuluihin, jos otat työttömänä vastaan työn pitkän matkan päästä.

Vuorottelukorvaus

Voit saada korvausta työnantajan kanssa sovitun vapaan ajalle, jos sinulla on työhistoriaa 20 vuotta.

Usein kysyttyä

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää kassan jäseneltä riittävää työssäoloa jäsenyysaikana. Tätä edellytystä kutsutaan työssäoloehdoksi.

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa (6 kuukautta) ja jäsenyysaikana ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Palkkatyö on työssäoloehdon täyttävää, kun

  • työ on tehty työ- tai virkasuhteessa joko Suomessa, lähetettynä työntekijänä tai EU/ETA-maissa tai Sveitsissä,
  • työaika on ollut vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa,
  • palkka on ollut vakuutuksenalaista eli palkasta on maksettu ennakonpidätys sekä työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut ja
  • palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen tai kokoaikatyössä vähintään 1252 euroa kuukaudessa ja osa-aikatyössä tuntipalkka vähintään 7,28 euroa (vuonna 2021).

Työssäoloehdon täyttämisen lisäksi ansiopäivärahan syntyminen edellyttää työnhaun käynnistämistä TE-toimistossa ja sitä, ettei työttömyysetuuden maksamiselle ole työvoimapoliittista estettä. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii työnhakijan oikeuden työttömyysetuuteen työvoimapoliittisten asioiden osalta siinä vaiheessa, kun työnhaku käynnistetään.

Oikeutesi ansiopäivärahaan tutkitaan tarkemmin ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Lue lisää ansiopäivärahan saamisen ehdoista ja poikkeuksia työssäoloehdon kertymiseen.

Voit työskennellä palkansaajana osa-aikatyössä tai tietyin ehdoin yrittäjänä ja saada samalta ajalta ansiopäivärahaa.

Saamasi työtulo sovitetaan yhteen ansiopäivärahan kanssa. Tällöin puhutaan sovitellun päivärahan maksamisesta. Se tarkoittaa sitä, että saamasi palkka/yritystulo vähentää ansiopäivärahan määrää, jos tulo ylittää suojaosan.

Työttömyysetuuden suojaosa on 500 euroa kuukaudessa tai 465 euroa neljän kalenteriviikon 1.6.2020–30.9.2021 alkavilla hakujaksoilla (muuna aikana suojaosa on 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän kalenteriviikon aikana). Jos työtulo kuukaudessa tai neljän kalenteriviikon aikana jää alle suojaosan, ei työtulo vaikuta ansiopäivärahaan vähentävästi.

Katso tarkemmat ohjeet ja edellytykset ansiopäivärahan maksamiselle:

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenet voivat kirjautua sähköiseen eAsiointi-palveluun. Palvelusta näet sen, milloin jäsenyytesi työttömyyskassassa on alkanut (omat tiedot) ja pääset tarvittaessa itse päivittämään yhteystietojasi, kuten muuttuneet osoitetietosi.

Jos olet uusi jäsen, pääset eAsiointiin vasta sen jälkeen, kun olet maksanut jäsenmaksun.

Kirjautuminen eAsiointiin ei onnistu, jos et ole kassan jäsen tai jäsenyyttäsi ei ole kassassa vielä vahvistettu.