Liity jäseneksi 

Työttömyyskassan jäsenmaksu on 59 euroa vuodelle 2021. Jos liityt kesken vuotta, maksat jäsenmaksun vain jäsenyyskuukausilta. 

Arvioi ansiopäivärahasi määrä

Linkki ansiopäivärahalaskuriin (tyj.fi), jossa voit myös laskea työtulon tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi. 

Kirjaudu eAsiointiin 

Jäsenille sähköinen asiointikanava, jossa voit hakea etuuksia, lähettää viestejä ja liitteitä sekä tarkastella tietojasi. 

Ansiopäiväraha

Voit saada päivärahaa, jos olet työtön, lomautettu tai osa-aikatyössä. 

 

Liikkuvuusavustus

Voit saada avustusta muutto- tai työmatkakuluihin, jos otat työttömänä vastaan työn pitkän matkan päästä.

Vuorottelukorvaus

Voit saada korvausta työnantajan kanssa sovitun vapaan ajalle, jos sinulla on työhistoriaa 20 vuotta.

Usein kysyttyä

Olenko oikeutettu ansiopäivärahaan?

Ansiopäivärahan saamiseksi edellytetään, että sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa (jäsenyysehto) ja jäsenenä ollessasi sinun tulee täyttää palkansaajan työssäoloehto.

Täytät työssäoloehdon, jos olet jäsenenä ollessasi ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden aikana (tarkastelujakso).

Oikeutesi ansiopäivärahaan tutkitaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Katso myös: Ansiopäivärahaa voi väliaikaisesti saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen, jos ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

Työssäoloehdon täyttävää työtä on

  • Suomessa, lähetettynä työntekijänä tai EU/ETA-maissa tai Sveitsissä tehty
  • työ- tai virkasuhteessa tehty työ,
  • jota on tehty vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja
  • jossa palkka on ollut vakuutuksenalaista (maksettu ennakonpidätys sekä työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut) ja työehtosopimuksen mukainen tai ellei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka on ollut vähintään 1252 euroa kuukaudessa (vuonna 2021).

Lue lisää ansiopäivärahan saamisen ehdoista.

Miten osa-aikatyö tai yritystoiminta vaikuttaa ansiopäivärahaani?

Voit työskennellä palkansaajana osa-aikatyössä tai tietyin ehdoin yrittäjänä ja saada samalta ajalta ansiopäivärahaa. Voit saada työtuloa yhteensä enintään 300 euroa kuukaudessa bruttona (tai 279 euroa, jos hakujaksosi on neljä viikkoa) ilman, että työtulo pienentää ansiopäivärahasi määrää. Jos saat työtuloa edellä mainittua määrää enemmän, maksetaan sinulle soviteltua päivärahaa, eli tällöin työtulo vaikuttaa päivärahaasi vähentävästi. Työtulo huomioidaan sen hakujakson aikana, jolloin tulo on maksettu.

Väliaikainen lakimuutos suojaosan korotuksesta: Työnhakija voi ansaita 500 euroa kuukaudessa (465 euroa neljän viikon jaksolla) ilman että työtulo pienentää työttömyysetuuden määrää - koskee 1.6.2020–31.3.2021 alkavia hakujaksoja.

Jos teet osa-aikatyötä, ilmoita hakemuksessa tekemäsi työtunnit ja toimita palkkalaskelma sen hakujakson aikana, jolloin työstä saatu palkka on maksettu. Toimita työn alkaessa kassaan työsopimus tai muu vastaava asiakirja. Ilmoita työstä myös TE-toimistoon. Osa-aikatyöksi katsotaan työ, jota tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta.

Jos teet työtä yrittäjänä, ilmoita hakemuksessa yritystoiminnan kesto (aloittamis- ja mahdollinen päättymispäivä) sekä toimita selvitys tuloista sen hakujakson aikana, jolloin saat tuloa. Toimita kassaan myös toimeksiantosopimus tai muu vastaava asiakirja (jos kirjallinen asiakirja on tehty). Yritystoiminnan työtunteja ei tarvitse merkitä hakemukseen. Ilmoita yli kahden viikon kestävän yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistoon.

Mistä näen, olenko Lakimiesten työttömyyskassan jäsen?

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenet voivat kirjautua sähköiseen eAsiointi-palveluun. Palvelusta näet sen, milloin jäsenyytesi työttömyyskassassa on alkanut (omat tiedot) ja pääset tarvittaessa itse päivittämään yhteystietojasi, kuten muuttuneet osoitetietosi. Jos olet uusi jäsen, pääset eAsiointiin vasta sen jälkeen, kun olet maksanut jäsenmaksun.

Kirjautuminen eAsiointiin ei onnistu, jos et ole kassan jäsen tai jäsenyyttäsi ei ole kassassa vielä vahvistettu.